Uppsägning med anledning av sjukdom

FRÅGA
Hej jag är sjukskriven med läkarintyg min chef hotar med att säga upp mig kan han göra det
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 7 § första stycket. Faktumet att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom anses enligt fast rättspraxis i regel inte vara saklig grund för uppsägning. Det är bara i undantagsfall som någon kan sägas upp på grund av sjukdom, det vill säga när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt varav arbetstagaren väsentligen inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Även i en sådan situation måste arbetsgivaren först ha försökt att uppfylla sitt ansvar i fråga om rehabilitering, omplacering och arbetsanpassning (jämför domen i AD 2010:3).

Om din sjukdom är av temporär karaktär så kan din arbetsgivare knappast ha någon som helst saklig grund för att säga upp dig. Skulle din sjukdom däremot vara så pass allvarlig och varaktig att din arbetsförmåga väsentligen inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren så kan du kräva att arbetsgivaren fullgör sin rehabiliteringsskyldighet genom att försöka anpassa dina arbetsuppgifter i enlighet med Arbetsmiljölag (1977:1160) 3:2 a tredje stycket. Du kan också kräva att arbetsgivaren inom skäliga gränser bereder annat arbete åt dig genom omplacering på arbetsplatsen (Lag om anställningsskydd 7 § andra stycket). Det är först när arbetsgivaren har uttömt de skäliga möjligheterna att anpassa arbetsuppgifterna eller att omplacera dig som uppsägning med anledning av din sjukdom kan komma ifråga.

Jag rekommenderar att du också vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats. De kan sannolikt hjälpa dig med ytterligare vägledning, samt ge stöd utifall att din arbetsgivare säger upp dig trots avsaknad av saklig grund. I ett sådant fall kan du yrka på att uppsägningen ska förklaras ogiltig, varav anställningen, inklusive lön och andra förmåner, inte upphör under den tid som tvisten om uppsägningens giltighet pågår. (Lag om anställningsskydd 34 § första och andra styckena). Om det visar sig att din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund så blir denne ersättningsskyldig för den skada som uppsägningen har orsakat dig (Lag om anställningsskydd 38 § första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll