Uppsägning inom kommunen

FRÅGA
Hej.Jag har en stor anledning att tro att min chef på något sätt vill säga upp mig.Jag är fastanställd och har arbetat i många år på ett demensboende. Har alltid tyckt om mitt arbete och mina arbetskamrater.Har alltid varit omtyckt, ställt upp och arbetat extra med kort varsel, flexibel och chefen vet att jag har fin hand med de boende och mycket kunskap och effektiv då jag arbetar. Cheferna som arbetat före henne har också vetat vad jag går för. Men i april 2019 vara jag nära att dö av astma, lunginflammation och sepsis. Låg i respirator och de visste inte hur det skulle gå.Jag lärde mig sitta, hålla ett glas mm och fick komma hem då det gått några veckor.Då var jag helt övertygad att jag skulle vara helt återställd inom ett halvår.Började dock 25% sept -19 och arbetade så t.o.m 25 oktober 2020.Hade nämligen fått utmattningssyndrom efter all panik och stress som jag fick uppleva på sjukhuset då jag inte kunde andas före och efter jag låg i respiratorn.Nu har jag då varit helt sjukskriven sen den 26 oktober = ca 7 månader.Jag har läst att de ska minska personal i Vår kommun (tror det var 10 st).Dock har inte vårt boende varit aktuellt.Kan hon säga upp mig då så många har blivit anställda i vår kommun efter mig?I min sjukskrivning står det att mitt arbete är det bästa för mig när jag återkommer, eftersom jag dessutom har hypersomni och inte kan ha ett stillasittande arbete.Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbegränsat. Ett tidsbegränsat avtal är gällande tills att anställningstiden tar slut eller när ett visst arbete är slutfört (4 § 2 st. Lag [1982:80] om anställningsskydd [LAS]). Ett tillsvidareavtal är gällande tills att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp avtalet, varefter en uppsägningstid gått ut (4 § 2 st. LAS). I ditt fall rör det sig om en fast anställning, vilket innebär att avtalet gäller tills vidare.

Ska arbetsgivaren säga upp ett anställningsavtal så måste uppsägningen vara sakligt grundad (7 § LAS). I ditt fall förstår jag det som att uppsägningar genomförs på grund av ekonomiska skäl eller arbetsbrist, vilket är ett sakligt grundat uppsägningsskäl. Vid uppsägning ska emellertid senioritetsprincipen beaktas (jfr 22 § 4 st. LAS). Innebörden är således att arbetsgivaren ska följa "SIFU" (sist in, först ut). De som anställts efter dig löper alltså större risk för uppsägning än vad du gör. Sjukdom innebär inte saklig grund för uppsägning, varför det inte ska påverka beslutsfattandet.

Har arbetsgivaren emellertid flera driftsenheter fastställs turordningen efter varje enhet (22 § 3 st. LAS). Du beskriver att uppsägningar sker inom kommunen. Ifall de nya personerna anställts exempelvis som förskolepedagoger så kommer du och de inte räknas enligt samma turordningslista. Det är således kollegorna inom din driftsenhet som räknas enligt samma lista. Är du senast anställd på din driftsenhet och din arbetsgivare beslutar om uppsägningar inom enheten så är det alltså irrelevant att andra personer anställts inom kommunen på andra driftsenheter. Det faktum att du arbetat där i många år indikerar emellertid att du inte är senast anställd på enheten. Även om din arbetsgivare skulle behöva säga upp några så riskerar du således inte uppsägning. Det är hela anställningstiden som räknas, inte tiden du arbetat enligt den anställningsform du har fått efter din sjukskrivning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?