Uppsägning innan/under föräldraledighet

FRÅGA
Hej!Jag har en påskriven föräldraledighet i fyra månader. Kan jag då bli uppsagd innan elller under den tiden?Med vänlig hälsning,Cristoffer
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Det finns ingen lag som förbjuder uppsägning innan eller under föräldraledighet, men det är däremot förbjudet att säga upp någon pga. att denne är föräldraledig och denna uppsägning ska ogiltigförklaras, enligt 17 § föräldraledighetslagen. Den som är föräldraledig kan bli uppsagd på samma grunder som övriga arbetstagare.

Om en föräldraledig arbetstagare blir uppsagd pga. arbetsbrist under ledigheten börjar uppsägningstiden löpa när denne, helt eller delvis, återgår i arbete eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, enligt 11 § 3 st. LAS.

Se 17 § föräldraledighetslagen och 11 § 3 st. LAS, här och här

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81862)