Uppsägning innan påbörjad tjänst

FRÅGA
Har skrivit på anställningsavtal för ett arbete, fast tjänst utan provanställning med start 1/11. Kan jag säga upp mig från den anställning jag ännu inte påbörjat om det sker inom tiden för ordinarie uppsägningstid (två månader), eller gäller något annat innan påbörjad anställning?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, LAS, som du hittar här.

Det som vi till vardags kallar fast tjänst heter i lagen tills vidare-anställning och sådana kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid, i ditt fall 2 månader, se 4 § LAS. Det finns inga särregler för det fall att du vill säga upp dig innan påbörjad anställning, utan säger du upp dig nu är det fortfarande 2 månaders uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden räknas från den dag du säger upp dig vilket innebär att så länge du säger upp dig två månader innan du egentligen ska börja på arbetsplatsen behöver du inte börja arbeta där.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84505)