Uppsägning innan anställning påbörjats

FRÅGA
Hej. Jag är anställd som vikarie för tillfället men har skrivit på ett kontrakt för en tillsvidareanställning som ska börja gälla den 14 Augusti eftersom en kollega går i pension. Om jag har fått erbjudande om ett annat jobb nu och skulle vilja ta det, har jag då uppsägningstid 1 månad från den 14/8 eftersom jag redan nu har skrivit på för en tillsvidareanställning från det datumet?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppsägning av anställning finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren och i sådana fall upphör den efter en viss uppsägningstid, se LAS 4§ 2st. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid på en månad, LAS 11§, men det är även möjligt att avtala om längre uppsägningstid. Här bör du därför se efter i ditt anställningsavtal och i eventuellt kollektivavtal för att veta vilken uppsägningstid som gäller för dig. Uppsägningstiden räknas från den tidpunkt arbetstagaren säger upp sig.

För att kunna säga upp dig från tillsvidareanställningen, behöver du inte ha påbörjat arbetet utan du kan säga upp dig redan nu. Det finns inga särregler som gäller i det fall du vill säga upp dig innan anställningen påbörjats, utan om du gör det innan dess är det fortfarande samma uppsägningstid som gäller och den räknas från den tidpunkt uppsägningen görs. Om du säger upp dig redan nu, börjar alltså även uppsägningstiden räknas nu och inte från den 14/8. Detta innebär alltså att om du säger upp dig nu, kan din uppsägningstid vara slut redan innan din anställning skulle ha påbörjats och du behöver i sådana fall inte börja arbeta där.

Hoppas att detta svar är till din hjälp. Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?