Uppsägning från arbetstagarens sida utan att iaktta uppsägningstiden

FRÅGA
Hej, det är så att jag har börjat nytt jobb första dagen o jag vill redan sluta men uppsägningstiden är 30 dagar och jag klarar mig utan lön för jag vill börja på ett annat företag. Vad kan jag få för konsikvenser av att säga att jag vill sluta och inte jobba de 30 dagarna som är bestämda?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De bestämmelser som reglerar situationer om uppsägning och uppsägningstid återfinns framförallt i lagen om anställningsskydd (LAS). Det framgår i lagens 4§ 2 st att den anställde kan säga upp sig, men ska i de fall iaktta uppsägningstiden. Hur lång den tiden är kan utöver vad som framgår av lagens 11§, regleras i anställningsavtalet eller i andra hand i kollektivavtalet. Du skriver dock att uppsägningstiden är 30 dagar, så jag går inte in närmre i detalj angående det.

Under uppsägningstiden ska du fortsätta att arbeta på arbetsplatsen, det är alltså inte tillåtet att du åsidosätter din arbetsskyldighet under den perioden uppsägningstiden löper. I de fall arbetstagaren inte uppfyller de krav som ställs på honom till följd av anställningen, så gör hen sig skyldig till kontraktsbrott.

En arbetsgivare har då rätt till skadestånd från arbetstagaren enligt 38§ i LAS. Det är dock möjligt att denna paragraf har avtalats bort till fördel för något som står i anställningsavtalet. Så du får först vända dig till vad som är överenskommet i den aktuella anställningen.

Det kan även föreligga situationer där arbetstagaren kan göra ett så kallat frånträde, enligt 4§ 3 st. Detta är möjligt att göra då arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter mot arbetstagaren väsentligt. Utifrån det du skriver verkar så inte vara fallet.

Det finns även en möjlighet, beroende var du jobbar, att arbetsgivaren låter dig frånträda din anställning utan uppsägningstid. Så förslagsvis kan du vända dig till din arbetsgivare i första hand för att se vad hen säger.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97391)