Uppsägning från arbetsgivarens sida - den anställde klarar ej av arbetsuppgifterna

FRÅGA
Min anställda har varit sjukskriven i snart två år och klarar inte av nuvarande arbetsuppgifter och vi är överens om att jag säger upp henne p.g.a arbetsbrist. Hur lång blir uppsägningstiden då hon är född 1957 och varit anställd i tio år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid uppsägning gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstid kan även regleras i kollektivavtal. Enligt LAS är minsta uppsägningstid en månad, men någon som varit anställd i 10 år har rätt till en uppsägningstid på sex månader (se 11 § LAS).

Viktigt att tänka på vid uppsägning är att den måste vara sakligt grundad (7 § LAS). Antingen är en uppsägning på grund av personliga skäl eller icke personliga (arbetsbrist). Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig så är uppsägningen inte sakligt grundad. Arbetsgivaren är även skyldig att uppge skälen till uppsägning (9 § LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska även turordningsregler iakttas (huvudregeln: sist in först ut, den senast anställde är den första som ska gå vid arbetsbrist, kan åsidosättas i kollektivavtal.) Se 22 § LAS. När man säger upp någon på grund av att denne inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt, är det att anse vara en uppsägning av personliga skäl och inte arbetsbrist. Det krävs som sagt att det inte går att bereda arbetstagaren annat arbete (viss omorganisering kan krävas), annars är den ej sakligt grundad. Exakt hur mycket som krävs av arbetsgivaren beror bl.a. på dess storlek och hur pass mycket arbetstagaren själv medverkat till att hitta lösningar till situationen. Vid uppsägning föreligger också skyldighet att kontakta facket om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och berörda arbetstagare är ansluten till facket (se 11 § medbestämmandelagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95850)