Uppsägning följd av återanställning med sämre villkor

Vi är cirka 150 personer på ett företag som blivit informerade om att arbetstiden kommer att öka 3 timmar/vecka utan lönekompensation. Vi kommer också att bli uppsagda pga arbetsbrist för att kunna bryta det tidigare anställningsavtalet och få ett nytt med den nya arbetstiden.

Får de göra så här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är ja, med största sannolikhet har arbetsgivaren rätt att agera så som du beskriver. Det finns en liten möjlighet att överklaga uppsägningarna och hävda att det föreligger fingerad arbetsbrist, men det är svårt att bevisa.

En arbetsgivare får säga upp sina anställda om saklig grund föreligger, 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund innebär att det föreligger antingen personliga skäl eller som i det här fallet arbetsbrist. När arbetsgivaren hävdar att arbetsbrist föreligger beror det ofta på den ekonomiska bedömning arbetsgivaren har gjort för företaget. Om arbetsgivaren anser att det krävs att alla anställda jobbar 3 h mer i veckan utan lönekompensation för att företaget ska fortgå så är det mycket sällsynt att arbetsdomstolen ifrågasätter den bedömningen. Det finns flera rättsfall som intygar detta varav det som oftast refereras till är AD 1993 nr 61. I fallet hade de anställda en bilförmån i sitt anställningsavtal som arbetsgivaren ville få bort. Arbetsdomstolen godtog att arbetsgivaren sa upp de anställda pga arbetsbrist och anställde dem igen utan bilförmånen.

Med andra ord är det högst troligt att arbetsgivaren har rätt att göra den här typen av uppsägning. Innan en sån sker har dock arbetsgiaren en skyldighet att förhandla med det fackförbund som företaget har kollektivavtal med, 11 § medbestämmandelagen, eller de fackförbund som är representerade på arbetsplatsen, 13 §. Eftersom det är troligt att kollektivavtal finns eller att åtminstone någon av de 150 anställda är med i något fackförbund bör arbetsgivaren ha hållit en sådan förhandling. Om du vill veta mer om bakgrunden till beslutet bör du kontakta något av dessa fackförbund, eller ditt eget om du är med i ett sådant.

Jag förstår att detta inte är det svar du hoppades på. Det finns en kanske liten möjlighet att hävda att uppsägningen är ogiltig, om det skulle vara så att det är uppenbart att företaget går fantastiskt bra och den här uppsägningen enbart görs för att ge företagets ägare mer pengar i fickan. Men det är svårt att få igenom det i domstol. Om det ska göras behöver du ha fackförbundet på arbetsplatsen till hjälp.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000