Uppsägning följd av återanställning med sämre villkor

FRÅGA
Vi är cirka 150 personer på ett företag som blivit informerade om att arbetstiden kommer att öka 3 timmar/vecka utan lönekompensation. Vi kommer också att bli uppsagda pga arbetsbrist för att kunna bryta det tidigare anställningsavtalet och få ett nytt med den nya arbetstiden.Får de göra så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är ja, med största sannolikhet har arbetsgivaren rätt att agera så som du beskriver. Det finns en liten möjlighet att överklaga uppsägningarna och hävda att det föreligger fingerad arbetsbrist, men det är svårt att bevisa.

En arbetsgivare får säga upp sina anställda om saklig grund föreligger, 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund innebär att det föreligger antingen personliga skäl eller som i det här fallet arbetsbrist. När arbetsgivaren hävdar att arbetsbrist föreligger beror det ofta på den ekonomiska bedömning arbetsgivaren har gjort för företaget. Om arbetsgivaren anser att det krävs att alla anställda jobbar 3 h mer i veckan utan lönekompensation för att företaget ska fortgå så är det mycket sällsynt att arbetsdomstolen ifrågasätter den bedömningen. Det finns flera rättsfall som intygar detta varav det som oftast refereras till är AD 1993 nr 61. I fallet hade de anställda en bilförmån i sitt anställningsavtal som arbetsgivaren ville få bort. Arbetsdomstolen godtog att arbetsgivaren sa upp de anställda pga arbetsbrist och anställde dem igen utan bilförmånen.

Med andra ord är det högst troligt att arbetsgivaren har rätt att göra den här typen av uppsägning. Innan en sån sker har dock arbetsgiaren en skyldighet att förhandla med det fackförbund som företaget har kollektivavtal med, 11 § medbestämmandelagen, eller de fackförbund som är representerade på arbetsplatsen, 13 §. Eftersom det är troligt att kollektivavtal finns eller att åtminstone någon av de 150 anställda är med i något fackförbund bör arbetsgivaren ha hållit en sådan förhandling. Om du vill veta mer om bakgrunden till beslutet bör du kontakta något av dessa fackförbund, eller ditt eget om du är med i ett sådant.

Jag förstår att detta inte är det svar du hoppades på. Det finns en kanske liten möjlighet att hävda att uppsägningen är ogiltig, om det skulle vara så att det är uppenbart att företaget går fantastiskt bra och den här uppsägningen enbart görs för att ge företagets ägare mer pengar i fickan. Men det är svårt att få igenom det i domstol. Om det ska göras behöver du ha fackförbundet på arbetsplatsen till hjälp.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95785)