Uppsägning, fingerad arbetsbrist

Har varit anställd hos ett företag som jag blev uppsagd ifrån pga företaget såldes. Jag blev den enda som blev återanställd. Trots flera påstötningar fick jag inget anställningsbevis MEN efter 5 veckor fick jag ett skrivet. Jag går på lönebidrag. Jag blev 14 dagar efter jag fått anställningsbeviset sjukskriven. Nu ringer dom och säger att jag är uppsagd pga arbetsbrist. Har fått höra att jag tjatade på anställningsbeviset för att kunna sjukskriva mig vilket är helt fel. Har även fått höra att dom ringt en fd kollega och frågat henne om hon vill börja jobba ????? Arbetsbrist ??!!! Fick även höra av chefen själv att dom ska ta in en skoltjej istället för mig. Kan man göra så ? Fick uppsägningen hemskickad i ett vanligt brev (ej Rek,) där står endast uppsägning pga arbetsbrist. Ingenting om företrädesrätten. Allt är mkt konstigt och vad kan jag göra och rätt att göra ??? Tacksam för hjälp. PS en av delägarna är känd som oseriös företagare.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelserna om detta hittar du Lagen om anställningsskydd (LAS), här.

För att få säga upp en arbetstagare krävs enligt LAS att det föreligger en saklig grund, se LAS 7§. När det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden har arbetsgivaren en svårare bevisbörda och kraven på arbetsgivaren att visa en godtagbar anledning för uppsägningen är svårare.  Eftersom att arbetsbrist alltid är saklig grund finns det de arbetsgivare som tar den lätta vägen och istället för att för motivera den egentliga anledningen till uppsägningen helt enkelt hävdar att de föreligger arbetsbrist på företaget och säger upp en anställd de har problem med med hänsyn till detta. Detta är såklart inte okej och man kan angripa detta beslutet och be om en utredning av de bakomliggande skälen. Eftersom att din arbetsgivare redan försöker rekrytera nya anställda ser det ut som att detta är precis vad som skett och uppsägningen är då med största sannolikhet ogiltig.

Angående företrädesrätten så har du rätt till den om du uppfyller de kravs som nämns i LAS 25§. Detta följer av 6b§ som stadgar att de rättigheter i anställningsförhållandet du hade hos din förra arbetsgivare följer med till den nya vid övergång av företag. 

Jag kan också nämna att du hade rätt till skriftlig information om anställningsförhållandet, se LAS 6c§. 

Själva uppsägningen i sig är också felaktigt utförd då den bl.a. ska innehålla information om hur du vill göra för att angripa uppsägningen samt information om företrädesrätten, se LAS 8§. Vidare ska det skickas i rekommenderat brev om det inte ges till dig personligen, se LAS 10§. 

Eftersom att uppsägningen förmodligen saknar saklig grund kommer du alltså kunna kräva att uppsägningen ska ogiltigförklaras, se LAS 34§. Anställningen kommer då att bestå tills dess att tvisten är avslutad och du kommer att få lön etc. under denna period. Du har vidare rätt att kräva skadestånd enligt LAS 38§. 

Viktigt att understryka är att det finns tidsfrister för dessa krav som du måste hålla dig till, annars förlorar du din rätt att angripa din arbetsgivares beteende. Dessa finns i LAS 40 och 41§§. Om din arbetsgivare inte angivit besvärsfrister i uppsägningsbeskedet förlängs dessa väsentligt, om inte, måste du angripa uppsägningen inom två veckor från det att uppsägningen skedde. 

Vad du ska göra är alltså att underrätta din arbetsgivare om att du anser att uppsägningen är ogiltig så snart du kan. Du har bevisbördan för detta så gör det skriftligt. Vänd dig sedan till ditt fack och be om hjälp. Om du inte är medlem så ta hjälp av en jurist eller hör av dig till Tingsrätten om du vill väcka talan mot din arbetsgivare. 

Lycka till!

Denise PetersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”