Uppsägning enligt turorning

FRÅGA
Hej Jag undrar hur det funkar om en arbetsgivare måste säga upp någon av sin personal vid tex arbetsbrist. Om det är en person som har en utbildning men blev anställd sist som får gå eller en person som varit anställd längre men är outbildad som får gå? Spelar det in att man tex varit mamma ledig en längre tid (5 år)? Eller har tjänstledigt för att studera ? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregler beaktas. (22 § 1 st. lag om anställningsskydd)

Arbetstagare placeras då i en turordningslista utifrån anställningstid. En arbetstagare med en längre anställningstid har företräde till att få behålla sin anställning framför en arbetstagare med en kortare anställningstid. Det innebär alltså att den som har varit anställd kortast tid, ska sägas upp först.

Vid detta medräknas alla anställda, oberoende av anställningsform och sysselsättningsgrad. Därför har föräldraledighet eller tjänstledighet inte någon betydelse, utan alla anställda tas med och uppsägning sker utifrån turordningslistan.

Sedan finns det undantag till detta.

En arbetsgivare med 10 eller färre anställda har tillåtelse att undanta två stycken arbetstagare, som är av särskild betydelse för arbetet. Dessa två räknas då inte med i turordningslistan och riskerar inte att bli uppsagda. (22 § 2 st. LAS) I detta fall kan en arbetstagare med utbildning som är av särskild betydelse för arbetet vara aktuell, men det beror helt på vilken utbildning och arbete det rör sig om, samt vad arbetsgivaren anser är av särskild betydelse.

En arbetstagare som med hänsyn till dennes arbetsuppgifter och arbetsvillkor anses ha en företagsledande ställning, eller liknande ställning, undantas från lagens tillämpning. Det innebär att arbetstagare av sådan ställning bortses från turordningslistor och liknande. (1 § 2 st. 1 p. LAS)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)