Uppsägning efter stöd på jobbet

FRÅGA
Min chef sa att vi fick ta med oss mat hem, nu är hon sparkad och satte dit oss för stöld.Vi sa att vår chef sagt ja till detta då det ändå skulle kastas annars men det brydde de övre cheferna sig inte om.De säger att vi vart där på kvällstider och att vi inte får vara där efter arbetstid vilket vi aldrig vetat om. Även har vi jobbat sent visa dagar som vi kan bevisa men som de menar på att vi endast åkt in för att hämta mat som vår närmsta chef sagt ja till.Nu har jag fått sparken och flera står på tur. Kan de verkligen göra så?Vi var ovetandes och trodde på vår närmsta chef
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lagen om anställningsskydd (LAS) hittar du grundläggande regler om anställningar. Om du har kollektivavtal kan dock vissa regler i LAS vara inskränkta och då skall bestämmelserna i kollektivavtalet användas istället, 2 § LAS.

Enligt 7 § LAS krävs det saklig grund för att säga upp en arbetstagare. För att kunna avskeda en arbetstagare krävs det att denne har grovt åsidosatt sina åligganden, 18 § LAS. Stöld på arbetsplasten och på arbetstid kan utgör saklig grund för uppsägning eller t.o.m. grund för avsked. Arbetsdomstolen har varit sträng när det gäller stöld och det finns fall där även små stölder av mindre belopp bedömdes som grund för avsked.

Med detta sagt är det arbetsgivaren som har bevisbördan att visa att arbetsgivaren har begått ett brott och en bedömning om detta skall göras från fall till fall. Att anklaga någon för stöld är allvarligt och en arbetsgivare får inte göra detta om det inte finns skälig anledning att misstänka stöld. En polisanmälan skall göras och en grundlig utredning skall genomföras innan arbetsgivaren säger upp eller avskeda den misstänkta arbetstagaren. Däremot får arbetsgivaren i vissa fall avstänga den misstänkta från jobbet under utredningstiden.

Brottsbalken (BrB) innehåller definitioner på olika typer av brott, inklusive stöld. Enligt 8 kap. 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar saken för att det ska definieras som stöld. Eftersom du fick tillåtelse från din närmsta chef att du får ta maten hem anser jag att rekvisitet ‘olovligen’ inte har uppfyllts i ditt fall därför kan det inte bedömas som stöld.

Om du vill att uppsägningen skall ogiltigförklaras skall du informerar din arbetsgivare om detta inom två veckor efter att du fick information om uppsägningen, 40 § LAS. Ifall detta leder till en tvist om uppsägningens giltighet upphör inte anställningen förrän tvisten har slutligen avgjorts, 34 § LAS.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88503)