Uppsägning efter sjukskrivning

Hej, min dotter har blivit friskskrive efter en nio månader lång sjukskrivning,samma dag som hon meddelar chefen att hon ska börja att arbeta igen får hon till svar att hon inte är välkommen tillbaka,,!

Är detta verkligen lagligt i dagens SVERIGE??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån omständigheterna i frågan tolkar jag det som att du undrar om din dotters sjukskrivning kan vara en giltig grund för att upphöra hennes anställning.

Grunderna för upphörande av anställning kan vara olika beroende på om det rör sig om en provanställning, en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidare anställning.

Då inget annat framgår av frågan utgår jag i mitt svar från att det rör sig om en tillsvidare anställning, alltså en fast anställning.

Avsked

Först och främst är det enda sättet för omedelbart upphörande av anställningsavtal avsked, vilket jag anser inte är aktuellt i detta fall. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda din dotter förutsätter det att hon grovt ska ha åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren, vilket en sjukskrivning inte innebär. (18 § Lag om anställningsskydd)

Det kan däremot vara en fråga om uppsägning.

Uppsägning

För att bli uppsagd från en tillsvidare anställning krävs saklig grund (7 § LAS).

Saklig grund delas in i 2 kategorier:

Personliga skäl Arbetsbrist

Då grunden verkar bero på hennes sjukskrivning är uppsägningen i så fall kopplad till personliga skäl, då det är omständigheter som hänför sig till henne personligen.

Uppsägning på grund av personliga skäl/sjukdom

Sjukdom, och liknande, är som huvudregel ingen saklig grund för uppsägning.

För att sjukdom ska vara en saklig grund för uppsägning förutsätter det i princip att arbetstagaren inte längre kan göra någon nytta på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att hen är skyldig att vidta åtgärder som kan göra arbetstagaren bättre. I detta fall att få din dotter sjukskriven. Arbetsgivaren är också skyldig att försöka lösa arbetssituationen för arbetstagaren. Om detta skett och det fortfarande inte föreligger någon möjlighet för arbetstagaren att utföra arbete av betydelse och det inte finns någon bra framtida prognos för det heller, så kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av sjukdomen.

Om ovanstående var situationen för arbetsgivaren under din dotters sjukskrivning skulle jag säga att det då förelåg saklig grund för uppsägning, men det förutsätter att en uppsägning skedde då när situationen var som sådan.

Jag tolkar dock omständigheterna i frågan som att arbetsgivaren inte sagt något förrän det tillfället din dotter berättade att hon var frisk.

Att din dotter har varit sjukskriven är ingen saklig grund för uppsägning i efterhand. Vid bedömningen av uppsägning på grund av personliga skäl gör man en prognos över hur det kommer vara framöver, man ser till arbetstagarens fortsätta lämplighet. Om din dotter nu är frisk och återigen lämpad för arbetet, är hennes tidigare sjukdom eller liknande inte längre en uppsägningsgrund.

Enda sättet för arbetsgivaren att säga upp din dotter nu i efterhand är ifall orsaken till hennes sjukskrivning också påverkat hennes arbetsförmåga. Ifall arbetsförmågan nu på grund av sjukdom eller liknande är nedsatt och hon inte längre kan göra ett arbete av betydelse på den arbetsplatsen, så föreligger saklig uppsägningsgrund.

Föreligger inte någon sådan omständighet skulle jag säga att uppsägningen inte är giltig.

Jag råder er till att begära att få uppsägningen skriftlig, vilket en arbetstagare alltid har rätt till. Skälen för uppsägningen ska då anges (9 § LAS). Då kan ni få reda på varför uppsägningen skett och förhoppningsvis med hjälp av ovanstående se om det var en giltig grund.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”