Uppsägning efter brott utan samband med anställningen

FRÅGA
Hej! Jag är dömd för grovt rattfylleri och fick en månads fängelse. Fängelsestraffet är nu avklarat under sommarferien. Är nu orolig för mitt jobb. Jag jobbar som lärare och har gjort det i snart 40 år - aldrig tidigare dömd för något.Händelsen skedde en fredagkväll och var inte jobbrelaterat. Vilka skyldigheter/rättigheter har jag?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om anställningsskydd behandlas i lag om anställningsskydd, LAS, som du hittar här.

Utifrån att du har arbetat så länge utgår jag ifrån att du är anställd tills vidare (fast anställning). För att kunna bli uppsagd från en tills vidareanställning krävs att uppsägningen ska vara sakligt grundad, LAS 7§. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att begära att arbetsgivaren bereder annat arbete hos sig, vilket innebär att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren får inte heller, om det gäller en uppsägning på grund av personliga skäl, enbart grunda uppsägningen enbart på förhållanden arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Brott som är begångna utanför arbetsplatsen kan utgöra saklig grund för uppsägning om brottet skadar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren eller utomståendes förtroende för arbetsgivaren. I Arbetsdomstolens praxis, i bland annat fallet AD 2008:2, sägs att en prövning måste göras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. En avvägning får göras mellan arbetstagarens intresse av att få behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållanden.

Med utgångspunkt i ovanstående praxis är det inte helt enkelt att avgöra om din anställning är i fråga. Min bedömning är att brottet du dömdes för inte som sådant inverkar negativt på din förmåga att utföra ditt arbete. Däremot är det möjligt att arbetsgivaren skulle kunna anse att brottet inverkar negativt på allmänhetens förtroende för skolan. I och med att straffet är avtjänat under din semester finns det i vart fall inte skäl för din arbetsgivare att säga upp dig på grund av frånvaron under straffets avtjänande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84305)