Uppsägning då visstidsanställning övergått i tillsvidareanställning

Om en visstidsanställning inom "visstiden" övergår gränsen för tillsvidareanställning - omvandlas den då automatiskt till en visstidsanställning? Kan man i sådana fall säga upp personen, även om visstidsanställningen inte löpt ut!?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en visstidsanställning som överskrider tidsgränsen för visstid, d.v.s. 2 år enligt 5a § i lagen om anställningsskydd (LAS) automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Ett kort svar på den frågan är ja. Men en tydligare förklaring kommer nedan.

Om visstidsanställningen övergått gränsen för hur lång en visstidsanställning får vara (d.v.s. två år enligt 5a § LAS) så den sedermera är en tillsvidareanställning så gäller reglerna om uppsägning för tillsvidareanställning. Säga upp personen, d.v.s. uppsägning får ske antingen p.g.a. personliga skäl eller arbetsbrist och måste vara sakligt grundad och skälen till uppsägningen måste framgå enligt 7 § LAS. Vad som är personliga skäl kan exempelvis vara att man allvarligt skadar arbetsgivarens förtroende eller inte rättar sig efter flera tillsägelser av ett beteende som inte anses önskvärt. Förutom detta så måste även uppsägningstid iakttas i enlighet med 11 § LAS.

Alltså kommer det inte ha någon betydelse hur långt det skulle ha varit kvar på visstidsanställningen utan uppsägning kan alltid göras men måste vara sakligt grundad.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000