Uppsägning av visstidsanställning i förtid

FRÅGA
Jag ställde denna fråga tidigare idag: "Den 17/5 blev jag uppsagd från en behovsanställning..." Jag uppmärksammade inte att arbetsgivaren har ändrat anställningen till visstidsanställning t.o.m 2018.10.05. Vad är det som gäller vid uppsägning av den här typen av anställning? Jag har pass inbokade fram till 6/7 och därefter har jag inte fått mitt nya schema.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 5 § Lagen om anställningsskydd(LAS) stadgas de olika sorters tidsbegränsade anställningar som får träffas. I LAS finns inte begreppet behovsanställning. Det begreppet kan därför leda till missuppfattningar. Den anställningsform som ligger närmast behovsanställning är allmän visstidsanställning. Jag utgår utifrån de uppgifter du gett att det rör sig om en allmän visstidsanställning som är 5 § 1 punkten LAS.

Du har en visstidsanställning till och med 2018-10-05 men har blivit uppsagd i 2017-05-17, alltså i förtid. Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats.

För avslutande av en visstidsanställning i förtid krävs avskedandegrund som vi hittar i 18 § LAS. För avskedande krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åliggande mot sin arbetsgivare, vilket inga uppgifter tyder på att du har gjort.

Är inget avtalat kan alltså inte din arbetsgivare säga upp dig innan visstidsanställningen är slut om det inte finns avskedsgrund. Men det är viktigt att du vet vad som står i ditt anställningsavtal! Många visstidsanställningsavtal är formulerade på sättet ”Anställning tills vidare, dock längst till och med 2018-10-05” som exempel. Är formuleringen på det sättet räcker uppsägningsgrund för att avsluta anställningen. Så mitt tips är att verkligen reda ut vad som står i ditt anställningsavtal

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94159)