Uppsägning av visstidsanställning i förtid

Jag ställde denna fråga tidigare idag: "Den 17/5 blev jag uppsagd från en behovsanställning..." Jag uppmärksammade inte att arbetsgivaren har ändrat anställningen till visstidsanställning t.o.m 2018.10.05. Vad är det som gäller vid uppsägning av den här typen av anställning? Jag har pass inbokade fram till 6/7 och därefter har jag inte fått mitt nya schema.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 5 § Lagen om anställningsskydd(LAS) stadgas de olika sorters tidsbegränsade anställningar som får träffas. I LAS finns inte begreppet behovsanställning. Det begreppet kan därför leda till missuppfattningar. Den anställningsform som ligger närmast behovsanställning är allmän visstidsanställning. Jag utgår utifrån de uppgifter du gett att det rör sig om en allmän visstidsanställning som är 5 § 1 punkten LAS.

Du har en visstidsanställning till och med 2018-10-05 men har blivit uppsagd i 2017-05-17, alltså i förtid. Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats.

För avslutande av en visstidsanställning i förtid krävs avskedandegrund som vi hittar i 18 § LAS. För avskedande krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åliggande mot sin arbetsgivare, vilket inga uppgifter tyder på att du har gjort.

Är inget avtalat kan alltså inte din arbetsgivare säga upp dig innan visstidsanställningen är slut om det inte finns avskedsgrund. Men det är viktigt att du vet vad som står i ditt anställningsavtal! Många visstidsanställningsavtal är formulerade på sättet ”Anställning tills vidare, dock längst till och med 2018-10-05” som exempel. Är formuleringen på det sättet räcker uppsägningsgrund för att avsluta anställningen. Så mitt tips är att verkligen reda ut vad som står i ditt anställningsavtal

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”