Uppsägning av visstidsanställning

FRÅGA
Hej! Min flickvän som har en tidsbegränsad anställning (allmän visstid) giltig till och med 24/4-2018 enligt hennes avtal ville idag säga upp men fick inte det för arbetsgivare, med hänvisning till att de inte hade folk att täcka upp den närmaste tiden. Detta till trots att i hennes avtal står skrivet följande: "Vid upphörande av tidsbegränsad anställning: Om anställningen ska upphöra före den tid som från början överenskommits gäller en uppsägningstid om 14 dagar för både arbetsgivare och anställd." Längst ner på avtalet står skrivet: "För anställningen gäller i övrigt kollektivavtal för Hotell och restaurangpersonal träffat mellan Visita och HRF." Jag vill här hävda att arbetsgivaren inte har rätt att neka hennes uppsägning, utan att min flickvän om 14 dagar visst kan gå därifrån utan att ha gjort något fel. Är jag helt ute och cyklar nu och har missat någon liten detalj eller är jag rätt på det? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tanken med en visstidsanställning är att en arbetstagare ska arbeta under en viss tidsperiod eller för att utföra ett särskilt arbete. Anställningen ska därför upphöra när anställningstiden gått ut eller när arbetet är slutfört. Om någon av parterna däremot vill säga upp anställningen i förtid så gäller den uppsägningstid som följer av avtal eller kollektivavtal. (4 § 2 st. lag om anställningsskydd)

Då det framgår av avtalet att uppsägning i förtid är möjligt samt att det löper en uppsägningstid på 14 dagar, så kan din flickvän säga upp sig och lämna jobbet efter uppsägningstiden på 14 dagar löpt ut.

Ni bör kolla om kollektivavtalet reglerar något kring arbetsgivarens rätt till uppsägningstid som kan påverka längden av den. Men din flickvän bör kunna hävda 14 dagar då det följer av anställningsavtalet.

Arbetsgivaren har hur som helst inte rätt att neka uppsägningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?