Uppsägning av visstidsanställning

FRÅGA
Hej,Är det ok att säga upp sig i förtid om man sommarjobbar. Skriftligt avtal för visstid är skrivet men om man ångrar sig och vill arbeta kortare kan man då säga upp sig? Är uppsägningstiden 14 dagar vid anställning om sex veckor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om en anställning är tidsbegränsad är utgångspunkten att det inte går att säga upp. Anställningen är redan begränsad i tid. När du skriver på ett avtal om visstidsanställning förbinder både du och arbetsgivaren er att fullfölja avtalet under hela denna begränsade period.

Det finns sålunda inte lagstadgad rätt för dig att säga upp avtalet. Dock kan en uppsägningstid vara avtalad i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal (4 § 2 st. lag om anställningsskydd). Om ingen uppsägningstid är föreskriven i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal, måste du alltså arbeta under hela din anställning, annars begår du ett avtalsbrott och kan bli förpliktad att utge skadestånd.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81796)