Uppsägning av visstidsanställd på grund av misskötsel och frånvaro

Hej!

Vi har en timanställd, visstidsanställning som vi tänker sparka på grund av frånvaro, inte skött sig med kunder, m.m. Vi har nu frågat om hon kan komma in på ett möte, men hon vägrar och vill hellre skicka nycklarna med en kompis istället. På kontraktet står det 1 månads uppsägning och under denna månad måste hon boka upp sig på minst 20timmar. Hur gör vi nu? Vilka rättigheter har vi som arbetsgivare?

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni oroar er över att en arbetstagare inte kommer att dyka upp på jobbet under uppsägningstiden, alternativt att ni inte vill att hon ska jobba under uppsägningstiden då hon inte sköter sitt jobb. Jag uppfattar det som att frågan är hur ni kan hantera den här situationen med hänsyn till hennes frånvaro, misskötsel och uppsägningstiden.

Uppsägning

För att hon ska bli uppsagd krävs det att det grundar sig på saklig grund som antingen hänför sig till "personliga skäl" eller "arbetsbrist". I detta fall är personliga skäl relevant. Då det inte framgår av frågan hur omfattande frånvaron har varit och i vilken mån misskötseln har skett, är det därav svårt för mig att bekräfta om det föreligger saklig grund för uppsägning. Min uppfattning utifrån informationen i frågan är däremot att det kan uppfylla kravet på saklig grund och att det därför eventuellt är möjligt att säga upp personen med hänsyn till det. (7 § LAS)

För att det ska vara möjligt att säga upp arbetstagaren så krävs det att någon av omständigheterna som det grundar sig på inte har varit kända i över två månader i förhållande till den tidpunkt uppsägningen sker. Uppsägningen måste i alla fall delvis grunda sig på någon omständighet som skett inom de senaste 2 månaderna. (7 § 4 st. LAS)

Som du nämner i frågan så gäller en uppsägningstid på 1 månad. Beroende på vad ni finner problematiskt så redogör jag för två olika fall som jag tolkar det som att det kan röra sig om.

Om fallet är som sådant att ni finner att hon missköter sitt jobb och att ni därför inte vill att hon ska jobba under uppsägningstiden så är ni inte skyldiga att ge henne några arbetsuppgifter. Hon har däremot rätt till lön under uppsägningstiden vare sig hon blir tilldelad arbetsuppgifter eller inte. (12 § LAS)

Om det istället rör sig om att ni oroar er över att hon inte kommer att dyka upp under arbetstimmarna under uppsägningstiden så är det lite svårare att bedöma. Frånvaro är som sagt ett alternativ till saklig grund för uppsägning, men då löper som ovan nämnt uppsägningstid där man har rätt till lön. Om arbetstagaren blir tilldelad arbetsuppgifter under uppsägningstiden men inte dyker upp och arbetar, så bör hon heller inte få lön utan giltigt skäl till frånvaron. Det finns dock inte någon lagreglering för den situationen och orsaken till frånvaron kan ha stor betydelse.

Avsked

Ett annat alternativ som eventuellt kan bli aktuellt är avsked. Om frånvaron har varit så pass stor tidigare att den varit betydande och det visar sig att frånvaron fortsätter under uppsägningstiden så kan det istället föreligga grund för avsked. Avsked innebär att anställningen omedelbart upphör, men med en veckas förvarning till arbetstagaren. (30 § 1 st. LAS) För att man ska kunna avskeda en arbetstagare krävs det att hen grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 § LAS) Att inte dyka upp på jobbet kan vara att grovt åsidosätta sina åligganden, men det räcker inte att det skett enbart några gånger utan det måste varit i betydande mån. Det är därför en bedömningsfråga som jag inte kan avgöra utifrån omständigheterna i frågan. Men om frånvaron tidigare skett ofta och det visar sig att den fortsätter så kan ett alternativ vara att istället avskeda personen och då har arbetstagaren inga rättigheter till lön eller dylikt under den tiden.

Jag hoppas du fick vägledning och svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000