Uppsägning av vikariatanställning

FRÅGA
Hej!Jag har en vikariatanställning på 6 månader med ett "från och med ett datum men dock längst till datum". Det står ingenting om uppsägningstid i mitt kontrakt men det står att företaget tillämpar allmänna anställningsvillkor mellan Almega och Unionen samt företagets övriga regler... Kan jag säga upp min tjänst och hur lång uppsägningstid har jag? Tack!/Johanna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En tidsbegränsad anställning, dvs. en anställning med ett slutdatum, kan inte sägas upp om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. I ditt fall är det fråga om en vikariatanställning som pågår som längst till och med ett visst datum. När det står såhär i avtalet innebär det att anställningen kan avslutas även innan den absoluta sluttidpunkten om den du vikarierar för återgår till arbetet. Anställningen är däremot fortfarande tidsbegränsad, även om slutdatumet kan variera beroende på när den ordinarie anställde kommer tillbaks, och du kan därmed inte säga upp dig om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. Den här möjligheten kan framgå av kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Så vitt jag kan se ger kollektivavtalet mellan Unionen och Almega, vilket din arbetsgivare tycks vara bunden av, ingen möjlighet att avsluta din anställning. Om inte ditt eget anställningsavtal ger utrymme för uppsägning i förtid finns därmed inte någon möjlighet för dig att säga upp dig.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll