Uppsägning av vikariat vid sjukskrivning

Hej!

Jag har en fast anställning på 15 tim/v och 5 tim/v som vikariat fram t.o.m augusti. Nu är jag sjukskriven och min arbetsgivare har sagt upp mitt vik på 5 tim/v. Är det verkligen ok att göra det. Jag har ju skrivit på fram till aug.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig i detta fall om inget annat har avtalats. Ett tidsbegränsat vikariat får träffas enligt lagen (5 § 2p LAS). Det ska framgå av avtalet under vilka förutsättningar anställningen ska upphöra (6 c § 2 stycket 3p b LAS) men som huvudregeln kan den inte sägas upp i förtid om inte annat avtalats. Vidare ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad (7 § 1 stycket LAS). Uppsägningen är däremot inte sakligt grundad om det är rimligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar dig till annat lämpligt arbete (7 § 2 stycket LAS). Begreppet saklig grund är inte definierat i lag utan bedöms med hänsyn till de enskilda omständigheterna i varje fall för sig.

Kravet på att saklig grund ska vara uppfyllt krävs både då uppsägningen sker p.g.a. arbetsbrist och då det sker p.g.a. personliga skäl. Uppsägning p.g.a. sjukdom hänför sig till personliga skäl (7 § 4 stycket LAS). Du får i princip inte bli uppsagd endast för att du är sjukskriven. Sådana uppsägningar saknar som regel saklig grund. Däremot kan det vara tillåtet om du är sjukskriven en längre tid i förhållande till anställningstidens längd.

Är uppsägningen inte sakligt grundad ska den på talan av arbetstagaren förklaras ogiltig av en domstol. Det krävs således en dom för att uppsägningen ska förklaras ogiltig, detta sker inte per automatik.Det är även högst relevant om du har kollektivavtal eller inte.

Det är alltså svårt att avgöra om uppsägningen är tillåten utan mer information. Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid men en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Michael ButlerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000