Uppsägning av vikariat - inte möjligt om ej reglerat i anställnings- eller kollektivavtal.

Hej, jag ställde en fråga om mitt vikariat för en vecka sedan. Svaret var bra, det var bara en detalj jag saknade. På mitt anställningskontrakt står det att jag är "vikarie för XX XX under dennes frånvaro dock längst t.o.m. 2019-01-31".

Svaret jag fick var att kontraktet var formulerat dom det gjorts har det getts utrymme för att avsluta vikariatet tidigare. Innebär detta också att även jag kan avsluta anställningen tidigare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om anställningsformer och uppsägningstider regleras detta i lag om anställningsskydd (LAS).

Vikariat, är som det framgår av ditt kontrakt, en tidsbestämd anställning och regleras i 5 § LAS. En förutsättning för att få erbjuda en tjänst som vikarie är att tjänstens ordinarie innehavare är ledig (längre sjukfrånvaro, tjänstledighet etc.), samt att det i avtalet framgår vem du vikarierar för. Syftet är alltså att täcka upp under den tid den ordinarie är borta, annars är det inte ett vikariat. Vidare upphör således din tidsbegränsade anställning 2019-01-31 eller när den ordinarie anställda kommer tillbaka, vilket också är förenligt med lagen.

När det gäller vikariat har man varken från arbetsgivarens eller arbetstagararens sida någon möjlighet att avbryta anställningen (uppsägning) i förtid, utan vikariatet löper så länge som det bestämts, om inte annat framgår av anställningsavtalet, 4 § 2 st. LAS. Det finns alltså ingen möjlighet för dig att frånträda anställningen i förtid om det ej regleras i ert anställningsavtal, eller om arbetsplatsen skulle vara bundet av ett kollektivavtal där det framgår. Den enda möjlighet att frånträda ett vikariat innan avtalstidens slut är om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina förpliktelser. Detta kan t.ex. vara att arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren eller att lön betalas ut alldeles för sent.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000