Uppsägning av vikariat

FRÅGA
Hej,Jag har en tidsbegränsad anställning, ett vikariat, som startade 12/11-2018 och slutar 31/10-2019 (inte längst tom det datumet utan det är ett fast datum att då avslutas vikariatet). Hur fungerar det med uppsägningstid? Både från arbetsgivarens sida och från min sida? Som jag förstått det så kan ingen av oss säga upp anställningen innan då det finns ett slutdatum, är det rätt?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Uppsägning av vikariat
När det gäller vikariat så är utgångspunkten att anställningsavtalet upphör i samband med utgången av vikariatstiden, alltså den 31/10-2019 i ditt fall. Detta sker utan föregående uppsägning från varken din eller din arbetsgivares sida. Utgångspunkten är då, eftersom det handlar om ett fast slutdatum, att anställningen upphör först vid detta datum, och inte innan dess. Det som kan vara bra för dig att känna till är att om vikariatstiden skulle vara knuten till en ordinarie tjänsteinnehavares bortovaro, så upphör vikariatet utan föregående uppsägning när den ordinarie tjänsteinnehavaren återgår i tjänst.

Om vikariatet hade varit knutet till ordinarie tjänsteinnehavares bortovaro och dessutom att vikariatstiden hade varit angivet längst till och med ett visst datum, tolkas det som att vikariatet ska upphöra vid den bestämda sluttidpunkten, även om den ordinarie tjänsteinnehavaren inte har återgått i tjänst.

Om vikariatet hade varit knutet till ordinarie tjänsteinnehavares bortovaro men utan angiven sluttidpunkt, anses vikariatet upphöra när ordinarie tjänsteinnehavare återgår i tjänst, men också om en ny ordinarie innehavare tar över tjänsten.

Sammanfattning för vad som gäller i ditt fall
Eftersom du beskriver det som att vikariatstiden ska löpa till ett fast slutdatum den 31/10-2019, är det denna tidpunkt som ska gälla för anställningens upphörande. Anställningen kommer i så fall att upphöra först vid detta datum, utan någon uppsägningstid. Varken du eller din arbetsgivare behöver göra någon uppsägning för att anställningen ska upphöra vid det angivna datumet. Du bör dock vara uppmärksam på hur avtalet är formulerat ifall anställningen är knuten till andra faktorer som kan påverka uppsägningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Om du känner dig osäker kan jag även rekommendera dig att ta kontakt med aktuell fackförening.

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1302)
2019-07-16 Kan en omyndig person avluta sin anställning med omedelbar verkan?
2019-07-15 Rätt till lön under uppsägningstiden
2019-07-14 Lön under utredningstid för en eventuell uppsägning
2019-07-14 Vad gäller avseende uppsägning från sommarjobb?

Alla besvarade frågor (71118)