Uppsägning av VD

FRÅGA
Hej, Jag har en kombinerad tjänst som VD/administratör/ekonom i ett litet företag som förra året blev uppköpt. Vid övertagandet fortsatte jag i den rollen och det sades att inga förändringar skulle göras i företaget, vi skulle fortsätta som tidigare. Under året har det framkommit att den nya ägaren inte har något mål för verksamheten och inte heller är pigg på att skjuta till medel för investeringar som behöver göras. Jag har nu sagt att under de förutsättningarna kan jag inte fortsätta i VD-rollen. Kan tänka mig att backa och enbart sköta administration och ekonomi. Ägaren svarar då att det här är en tjänst med samtliga delar i, dvs även VD-rollen. Om det inte passar mig så får jag säga upp mig. Vi har inget skrivet överhuvudtaget vad gäller min anställning. Kan han kräva att jag säger upp mig p g a detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brukar vara vanligt på mindre bolag att en verkställande direktör (VD) även har ekonomiska och administrativa uppgifter. Lagen om anställningsskydd (LAS) är visserligen en tvingande författning, men den undantar arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämförlig ställning och där VD i allra högsta grad omfattas av begreppet företagsledare. (LAS 1§ 2st) Anledningen till det minskade skyddet är den utpräglade arbetsgivarfunktionen och dennes förtroendeställning i förhållande till styrelsen. Saknas förtroende så ska du snabbt kunna ersättas. Detta betyder att LAS inte ska tillämpas på ditt anställningsförhållande och därmed inte finns någon rätt till uppsägningstid enligt lag. Det krävs inte heller saklig grund för uppsägning i ditt fall. Vad du har rätt till kan inte jag svara på, med anledning av att det saknas en del information kring vad ni sagt vid anställningsavtalets uppkomst.

Med det sagt, är du oavsett vad inte helt utan skydd. Praxis ger visst stöd för att man som avtalspart åtminstone ska kunna kräva en kort uppsägningstid vid uppsägning. Därutöver, enligt allmänna avtalsrättsliga principer får anställningsavtal precis som alla andra avtal endast hävas vid väsentligt avtalsbrott. Väsentligt kan vara att grovt åsidosätta åligganden som styrelsen gett dig. Ur frågan framgår inte någon omständighet som tyder på detta.

Därutöver finns det ett allmänt förbud mot uppsägningar som strider mot goda seder och framförallt diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Jag hoppas vidare att jag förtydligat rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

MVH,

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1821)
2021-07-28 Kan man säga upp sig från ett timvikariat och slippa jobba de inbokade passen?
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?

Alla besvarade frågor (94276)