Uppsägning av tidsbegränsat vikariat

FRÅGA
Jag är vikare som har en rad som sträcker sig till juni. Nu har jag fått sluta med omedelbar verkan då företaget har för mycket personal. Har jag inga rättigheter? Det finns inget anställningsavtal ang raden utan det är en muntlig överenskommelse.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Om du och din arbetsgivare har avtalat om att vikariatet ska sträcka sig till juni är det det som gäller. Arbetsgivaren kan med andra ord inte avsluta anställningen innan juni utan att få några påföljder såvida inte det finns saklig grund för uppsägning. I ditt fall verkar det vara som så att arbetsgivaren säger upp dig pga. arbetsbrist, vilket inte är möjligt för vikariattjänster .

Eftersom arbetsgivaren verkar bryta mot Lagen om anställningsskydd kan det vara som så att du kan vinna framgång genom att kräva skadestånd i enlighet med 38 § alternativt yrka för att anställningen ska fortgå 34 §.

Om du har några följdfrågor eller om något är oklart, tveka inte att återkomma!

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?