Uppsägning av tidsbegränsad provanställning innan prövotidens utgång

FRÅGA
Jag blev idag uppsagd på mitt arbete, jag är rörmockare. Hade en provanställning som de avslutade nu på eftermiddagen med omedelbar verkan. De sa att jag hade en månads uppsägningstid som jag skulle arbeta av först. Känns inte rätt på något plan, vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tidsbegränsad provanställning om 6 månader får ingås i enlighet med 6 § lag om anställningsskydd (LAS). Enligt denna paragrafs tredje stycke får en provanställning avslutas innan prövotidens utgång, såvida inte annat har avtalats. Jag utgår hädanefter att ni inte har avtalat om något i detta avseende. Detta innebär att en provanställning kan avslutas när som helst utan saklig grund, anställningsskyddet är alltså väsentligen lägre än vid andra anställningsformer.

Vid uppsägning av en provanställning finns normalt ingen uppsägningstid. Enligt 31 § LAS ska arbetsgivaren som önskar att avsluta provanställning innan prövotiden har löpt ut meddela arbetstagaren detta senast två veckor i förväg. I praktiken innebär detta en uppsägningstid om två veckor. Fackligt anslutna arbetstagare har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att arbetsgivarens förfarande inte verkar strida mot några arbetsrättsliga regler. Det Du kan göra är att begära överläggning om beskedet med din arbetsgivare, förutsatt att Du är fackligt ansluten.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll