Uppsägning av tidsbegränsad anställning i förväg pga brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen

FRÅGA
Hej Jag har ett säsongsarbete på en restaurang. Arbetsvillkoren är katastrofala med total stress och ingen rast. Vi får lunchmat kl 16. Hört att det kan bli kl 17 om det vill sig illa. Jag mår inte bra i situationen. Jag har skrivit på ett anställningsavtal som löper till oktober och undrar om det går att säga upp det. Det står bara vilken timlön jag har, inget om uppsägningstid eller hur många timmar jag ska jobba. Snälla hjälp mig!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När man fått ingått ett avtal om anställning är det viktigt för både arbetstagaren och arbetsgivaren att leva upp till överenskommelsen, detta kallas lojalitetsplikten. Det finns inga uppsägningstider för tidsbegränsade anställningar eftersom dessa sägs upp i samband med att anställningstiden tar slut. För tidsbegränsade anställningar gäller att dessa får sägas upp i förväg endast om arbetstagaren eller arbetsgivaren allvarligt åsidosatt sina åligganden mot varandra. Arbetsmiljörätten är ett skydd för arbetstagare och har som syfte att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren exempelvis inte följer arbetsmiljörättsliga regler och detta allvarligt påverkar din förmåga att utföra arbetet på ett hälsosamt sätt så kan detta utgöra ett sådant åsidosättande från arbetsgivarens sida som kan ge dig rätt att säga upp anställningen i förväg. Bedömningen härvid beror på arbetets omfattning och samtliga övriga omständigheter. I domstol skulle en helhetsbedömning ske så att säga.

Om arbetsgivaren anser att du inte haft rätt att säga upp anställningen i förväg så måste han eller hon kräva ersättning för dig. Denna process är inte enkel, kräver tid och kostnader för en jurist som ska bedriva processen åt arbetsgivaren (till skillnad från nu där mitt svar är helt gratis, bra va?)

Arbetsgivaren måste i princip göra följande: 1. Visa att du inte haft rätt att säga upp anställningen på grund av de brister i arbetsmiljön som du angett. Du kan här försvåra för arbetsgivaren att göra sin sak gällande genom att du dokumenterar bristerna. 2. Redovisa för vilka ekonomiska förluster som han eller hon gått med på grund av att du sagt upp anställningen i förväg. Man kan endast begära ersättning för förluster som man måste redogöra tydligt för. Detta är särskilt svårt att göra för arbetsgivaren eftersom avtalet är så pass ihåligt och svagt, det nämner ju exempelvis inte hur mycket du ska arbeta. Som du ser är arbetsgivarens möjligheter att kräva dig på ersättning om du säger upp dig i förväg väldigt begränsade.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?