Uppsägning av tidsbegränsad anställning i förtid

Hej! Jag är anställd på på ett företag utan kollektivavtal med anställningsformen allmän visstidsanställning och får bara betalt per timma. Jag undrar om jag kan säga upp min anställning innan avtalstiden är slut ( 16-08-15 )? min arbetsgivare har ej talat om vad denna typ av anställning innebär och jag jobbade 6 månader som provanställd innan han skrev nytt avtal. Jag inser att jag borde kollat detta men trodde att all uppsägning är 1 månad om man jobbat mindre än 2 år. Skulle vilja säga upp mig nu. Kan jag det?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En allmän visstidsanställning är en form utav tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den är avsedd att pågå under hela den avtalade tiden och att den avslutas när den avtalade tidsperioden är till ända, se 4 § andra stycket LAS. Huvudregeln är således att en allmän visstidsanställning inte kan sägas upp i förväg, dvs. att arbetstagaren förbinder sig att arbeta under den avtalade tiden och att arbetsgivaren åtar sig att ha kvar arbetstagaren under denna tid.

Ett annat undantag till denna huvudregel är att om det finns ett avtal mellan parterna som stadgar en möjlighet för förtida uppsägning av anställningen så ska det gälla. Det kan exempelvis vara en klausul i anställningsavtalet som säger att arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av en bestämd uppsägningstid. Normalfallet är att man på något sätt skriver in i anställningsavtalet att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en möjlighet att säga upp visstidsanställningen i förtid, ofta gäller då en uppsägningstid på en månad.

Det bör också sägas att även om det inte finns någon möjlighet för dig i ditt anställningsavtal att säga upp din tidsbegränsande anställning i förtid så har du alltid rätt att frånträda anställningen om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig, exempelvis om arbetsgivaren gör sig skyldig till misshandel eller annat brott mot dig.

Sammanfattningsvis så är utgångspunkten att en allmän visstidsanställning inte kan sägas upp i förtid, dock möjliggörs detta oftast ändå genom anställningsavtalet. Därför råder jag dig att läsa igenom ditt anställningsavtal för att se om du har någon sådan möjlighet. I vart fall bör du ta kontakt med din arbetsgivare och se ifall ni kan komma överens även om det inte finns någon laglig möjlighet för dig att säga upp ditt anställningsavtal.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000