Uppsägning av sommarvikariat

FRÅGA
Hej, jag jobbar som sommarvikare inom hemtjänsten och känner nu att detta inte är något för mig och att jag börjar må psykiskt dålig över jobbet. Vad jag kommer på nu är att jag inte har skrivit på något avtal med min chef och inte heller pratat så mycket om anställningen, vilket de andra sommarvikarierna har gjort. Kan jag avsluta min anställning nu direkt genom att prata med min chef?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras framförallt i lagen om anställningsskydd (LAS). Att nämnas redan nu är att stora delar av LAS är semidispositiv, vilket betyder att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Denna fråga besvaras utifrån vad som gäller enligt lag, om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal så behöver du se över om kollektivavtalet säger någonting annat än lagen.

Sommarvikariat

Sommarvikariat är en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS. Tidsbegränsade anställningar kan som huvudregel inte avslutas i förtid, varken av arbetstagaren eller arbetsgivaren, 4 § LAS. Man får avtala om annat i anställningsavtalet men huvudregeln är att ett slutdatum för anställningen ska finnas.

För att en arbetstagare ska kunna säga upp sig omedelbart så måste arbetsgivaren väsentligt åsidosatta sina åligganden mot arbetstagaren. Exempel på detta är att arbetsgivaren inte betalar lön. Arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med omedelbar verkan om denne grovt åsidosätter sin arbetsskyldighet, 4 § LAS.

Anställningsavtal kan vara muntligt

För att du ska bli anställd hos en arbetsgivare så krävs inget skriftligt anställningsavtal, det räcker med att ni muntligt är överens om att du ska bli anställd hos arbetsgivaren. Detta innebär att när du tackar ja till sommarvikariatet så blir du anställd av arbetsgivaren.

Eftersom att du har börjat jobbet så utgår jag från att du har ett ingått ett muntligt anställningsavtal med din arbetsgivare. Du har därmed en arbetsskyldighet och har ingen rätt att avsluta anställningen.

Vad kan du göra?

Min rekommendation är att du kontaktar din arbetsgivare och förklarar att du inte vill jobba kvar. Ingen blir nöjd om du tvingas arbeta där mot din vilja. Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska avsluta anställningen så får du säga upp dig.

Något som även kan vara bra för dig att veta är att även om muntliga avtal är bindande och gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren så är de svåra att bevisa när det ännu inte finns något skriftligt avtal som styrker den tidigare överenskommelsen. Om arbetsgivaren påstår att det finns ett anställningsavtal mellan er så är det arbetsgivaren som ska bevisa detta. Detta kan bli svårt ifall ni inte kommunicerat skriftligt om tjänsten.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?