Uppsägning av sommarjobb efter löfte att arbeta

Hej!

Jag har via mail bekräftat att jag kan jobba inom hemtjänsten i min kommun enligt ett visst schema i sommar, men nu har jag fått ett annat jobb som jag hellre vill ha. Frågan är kan jag "säga upp mig" ifrån sommarjobbet på hemtjänsten och gäller 1 månad för detta?

Jag ringde och pratade med chefen där och hen ville inte släppa mig frivilligt ifrån uppdraget och menade att det kunde få efterverkningar. Jag frågade vilket avtal som gäller för detta, men fick inget svar utan hen hänvisade till vår mailkonversation och menade att det gäller.

Jag hoppas att jag uttryckt mig tillräckligt tydligt.

Med vänlig hälsning, J

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska dels försöka besvara om ett bindande avtal har kommit till stånd och dels om du i så fall har möjlighet att häva det genom uppsägning.

Avtalsingående

Ett muntligt avtal liksom ett skriftligt, via mail eller på papper, är enligt huvudregeln "pacta sunt servanda" juridiskt bindande och ska hållas. Arbetsgivarens löfte att erbjuda dig arbete är bindande, liksom ditt löfte att arbeta i sommar, 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Om du via mail har accepterat att arbeta i sommar så har du ingått ett avtal med din arbetsgivare. Eftersom du har bekräftat det via mail är det lätt för arbetsgivaren att bevisa ditt löfte.


Uppsägning

Om arbetsgivaren inte går med på att häva ditt löfte så är din enda möjlighet att säga upp dig från arbetet. Du har en uppsägningstid om en månad, 11 § första stycket lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Du kan säga upp dig på vilket sätt du vill. Om du har månadslön har du även rätt att behålla din lön under uppsägningstiden, även om du fråntas dina arbetsuppgifter, 12 § LAS.

Avslutande råd

Det är fråga om ett sommarjobb. Båda parter tjänar på en ömsesidig överenskommelse eftersom en uppsägning från din sida leder till att arbetsgivaren behöver utbilda dig under en kort period för att sedan släppa dig efter en månad, vilket inte är särskilt kostnadseffektivt.

Om ni inte kommer fram till någon lösning, och du väljer att säga upp dig, rekommenderar jag starkt att du gör det via mail och även tar direktkontakt med din arbetsgivare för att försäkra dig om att denne har tagit del av brevet. Be arbetsgivaren att skicka en bekräftelse på det via mail.

Ha i åtanke att detta kan komma att inverka på din möjlighet att arbeta för arbetsgivaren i framtiden samt på eventuella kontakter denne har.


Nedan hittar du de lagar som jag har hänvisat till i mitt svar.

Avtalslagen. LAS.


Ta gärna kontakt med mig igen om fler frågor i ärendet dyker upp.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000