Uppsägning av säsongsanställning

FRÅGA
Jag har en fråga angående uppsägning. I sommar har jag en säsongsanställning på en camping och vill säga upp mig tidigare än slutdatumet som står i kontraktet. I kontraktet står att det är tillåtet att säga upp sig från en tidsbegränsad anställning om man meddelar detta 14 dagar innan. Min arbetsgivare vägrar låta mig säga upp mig och hävdar att säsonganställning inte är en tidsbegränsad anställning så det går inte för mig att säga upp mig innan slutdatumet. Är det verkligen sant? I kontraktet står säsongsanställning som en typ av tidsbegränsad anställning och vi har kommit överens om ett start- och slutdatum så jag tycker att reglerna för tidsbegränsad anställning borde gälla.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En anställning som är tillsvidare är obegränsad i tid. Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare, om inget annat avtalats. I ditt fall hade ni avtalat om ett bestämd start- och slutdatum, därför bör anställningen ses som tidsbegränsad. En säsongsanställning är en typisk tidsbegränsad anställning.

Utgångspunkten är att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp i förtid, utan arbetstagaren är förpliktigad att arbeta under hela den överenskomna tiden. Emellertid kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om annat. Du beskriver att det står i kontraktet att uppsägningstiden är 14 dagar. Jag ser ingen anledning till att detta inte skulle gälla för din del. Därför ska du ha rätt till säga upp i enlighet med avtalet (såvida det inte finns någon omständighet som gör att detta inte skulle gälla).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82662)