Uppsägning av provanställning - gå vidare då arbetstagaren utsatts för ärekränkning av arbetsgivaren

FRÅGA
Jag har en provanställning som arbetsgivaren vill avsluta vilket de har rätt till , saken är den att arbetsgivaren har anklagat mig för oegentligheter i ett bolag som avslutades för nio år sedan och de har även hävdat att jag har trakasserat personal . Jag har begärt att få en förklaring men de vägrar , hur skall jag agera mot denna arbetsgivare då de kränkt mig som person men vill ej förklara sitt agerande ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) och kan i princip avslutas när arbetsgivaren vill det. Arbetsgivaren kan avsluta en provanställning antingen i förtid, om inget annat är avtalat, eller då tiden för provanställningen löpt ut, högst sex månader. Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen i förtid är behövs inga skäl anges för detta, dock måste arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor i förväg, 31 § LAS. Denna underrättelse ska även ske då provanställningen ska upphöra pga. att tiden har löpt ut och att du inte kommer erbjudas en tillsvidareanställning. Gällande avslutandet av provanställningen så kan du alltså inte motsätta dig den med grunden att du anser att arbetsgivaren har kränkt dig som person.

Däremot kan du göra gällande att din arbetsgivare ha begått ett brott genom att förtala alternativt förolämpa dig, se 5 kap. Brottsbalken (BrB). För förtal krävs att din arbetsgivare har utpekat dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller annars lämnat uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning, se 5 kap. 1 § BrB. Dock ska din arbetsgivaren inte dömas till ansvar om han eller hon var skyldig att uttala sig eller var det annars med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, 5 kap. 1 § andra stycket BrB.

För att det ska föreligga förolämpning så ska din arbetsgivare ha smädat dig genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot dig, 5 kap. 3 § BrB.

Om du anser att din arbetsgivare gjort sig skyldig till förtal eller förolämpning bör du först upprätta en polisanmälan, för att göra det kan du läsa mer på polisens hemsida, se här. För att du ska kunna nå framgång med din talan måste det först föreligga förtal eller förolämpning enligt de regler som jag beskrivit ovan, samt så måste du kunna bevisa att din arbetsgivare gjort sig skyldig till detta.

Om du behöver ytterligare hjälp att utreda detta ärende så råder jag dig att kontakta oss på info@lawline.se eller ring till oss på nummer 08-533 300 04, våra öppettider är mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1642)
2020-12-01 När kompetens kan åsidosätta turordningsreglerna i LAS
2020-12-01 Kan man bli avskedad på grund av samarbetssvårigheter?
2020-11-30 Omplacering på grund av arbetsbrist
2020-11-30 Gäller min uppsägning om arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda mig?

Alla besvarade frågor (86836)