Uppsägning av provanställning

FRÅGA
Vi har en anställd som inte har lämnat in utdrag ifrån brottsregistret trots vi har begärt in det i mer än 2 månader. Hen har provanställning hos oss sedan 6/9 2017. Hur kan jag som arbetsgivare göra om hen inte lämnar in det? Har jag rätt att säga upp hen för detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om provanställningar hittar du i 6 § lag om anställningsskydd (LAS).

En provanställning övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts innan prövotiden har löpt ut. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp provanställningen när som helst under prövotiden, utan att behöva ange skäl för uppsägningen. Ett avbrytande av en provanställning prövas alltså inte enligt LAS. Visserligen skulle det kunna angripas med hjälp av andra rättsliga grunder så som diskrimineringslagen, men det verkar inte vara aktuellt i ert fall.

Detta innebär att du som arbetsgivare kan säga upp provanställningen under prövotiden utan att behöva uppge något skäl för det. Du måste dock underrätta arbetstagaren om uppsägningen minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad måste du samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, 31 § LAS.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?