Uppsägning av provanställning

FRÅGA
Hej.Jag har varit provanställd på en privat byrå och har under januari 2017 varit sjukskriven pga utmattningssyndrom. Övergången till tillsvidareanställning skulle ske den 15e februari. Jag fick dock av en slump reda på att jag blivit uppsagd av chefen från annat håll än från honom, och därför inte har blivit meddelad detta 14 dagar innan sista provanställningsdag. Jag är hundra procent säker på att jag blivit uppsagd för att jag är sjuk, något hen inte kommer att bekänna. Dessförinnan var hen väldigt stolt över min prestation i arbetet. Kan jag kräva skadestånd och var vänder jag mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med en fråga till Lawline!

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, där prövotiden högst ska motsvara sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen efter prövotiden (6 månader) ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning, LAS 6§.

Under denna tid, 6 månader, behövs inga särskilda skäl för att säga upp personen och avsluta anställningen. Däremot, om anställningen övergår tills en tillsvidareanställning krävs sakligt grundade skäl. För det fall, att du sagts upp innan 15e februari, behöver din chef inte sakligt grundade skäl för uppsägningen.

Precis som du skriver, ska en arbetsgivare ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning. Ett sådant meddelande ska underrättas minst två veckor i förväg. Att arbetsgivaren inte har underrättat personen förrän utom föreskriven tid, innebär inte att uppsägningen blir ogiltig. Den är fortfarande ogiltig, däremot innebär detta att arbetstagaren kan rikta mot arbetsgivaren krav om allmänt skadestånd, LAS 31§.

Vidare, av LAS 38§, ska arbetsgivaren ersätta skada för den kränkning som lagbrottet har inneburit. För att få sådant skadestånd vänder du dig i första hand till arbetsgivaren, men även till rätten som fastställer dels om skadestånd ska utgå, samt dels hur mycket det ska omfatta.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag


Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94231)