Uppsägning av provanställning

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om arbetssituation. Min sambo blev anställd på ett företag från 2015.03.30 till 2015.04.24 och det var instegsjobb som hon har fått via arbetsförmedlingen. Avtalet som hon hade avser Heltid och Månadslön. Det också var provanställning. Arbetsgivaren har bestämt sig att avbryta kontraktet med det skulle väl sägas i förväg? Han ringde bara den 24 på kvällen och sa att hon inte få fortsätta. Det hände efter att vi frågade om pengar som skulle komma den 24 april. Hon jobbade 2 dagar i mars och vi frågade om hon ska få lön få dem dagarna nu i april. Då ringde arbetsgivaren och sa att hon få inte fortsätta och tog fram olika konstiga anledningar. I avtalet står det Kollektivavtal Bygg ett. Det är säkert att där finns någon uppsägningstid och det är säkert att han skulle säga i förväg om att avtalet upphör. Och inga pengar fick hon heller. Vad kan vi göra nu?Tack för svarHälsningarPavel
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I 6 § Lag om anställningsskydd (LAS) anges att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning, om anställningstiden är högst sex månader. I bestämmelsen anges vidare att om inte annat avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.
En provanställning saknar dessutom uppsägningstid, och arbetsgivaren är heller inte skyldig att uppge skäl för uppsägningen. Arbetsgivaren är dock enligt 31 § LAS skyldig att lämna meddelande om detta två veckor i förväg samt varsla arbetstagarens fackförening. Ifall han bryter mot detta kan han bli skyldig att betala ett allmänt skadestånd.

Detta gäller dock under förutsättning att inget annat anges i kollektivavtalet, vilket det med stor sannolikhet kan göra. Eftersom jag inte har kollektivavtalet tillgängligt kan jag dock inte uttala mig om detta utan råder er att ta kontakt med fackföreningen som finns på arbetsplatsen.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93333)