Avbryta provanställning

FRÅGA
Hej!Jag har haft en provanställning på ett café som började den 12 febuari mars och ska pågå fram till den 31 juni 2021 enligt anställningsavtalet, men nu har min chef sagt att jag inte kommer få några fler jobbpass framöver, och har inte sagt anledning trots att jag frågat. De första månaderna från mars-maj arbetade jag cirka 12-20 timmar i veckan men efter det har jag fått färre timmar per vecka och till slut fick jag 0 timmar som jag haft sedan juni. I kontraktet står det arbetstid deltid och att jag ska ha 120 h per, men det står inte om det är per vecka eller månad. Min chef har varken muntligt eller skriftligt avskedat mig utan har slutat ge mig några pass och vill nu att jag ska lämna tillbaka nycklarna vilket jag tolkar som att jag blir avskedad? Jag har frågat men chefen har inte svarat på mina frågor.Arbetsplatsen har inget kollektivavtal. Har de rätt att göra så?Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig, då jag utgår från att du är en arbetstagare (se 1 § 1 st. LAS).

Anses arbetsgivaren ha avbrutit din anställning?

I vissa fall kan en arbetsgivarens handlande i förhållande till en arbetstagare kunna likställas med avbrytande av den provanställdes provanställning. Detta kan vara för handen då arbetsgivaren sänker arbetstagarens t.ex arbetstider, lön och ändrar dennes arbetsuppgifter i större omfattning.

I och med att du mer eller mindre inte har någon garanterad arbetstid och alltså endast kallas in vid behov är det svårt att säga om din provanställning kan anses bruten. Dessutom har du arbetat där i endast två månader så att argumentera för att någon sedvänja utvecklats mellan dig och arbetsgivaren vad gäller dina arbetstider kan vara svårt att argumentera för men det kan gå. Vidare som jag förstått det så har alltid haft ett par nycklar till cafét hos dig. Med tanke på att du på senare tid inte fått några arbetspass och att du nu får lämna tillbaka nycklarna till cafét så torde det kunna konstateras att din arbetsgivares agerande ska likställas med avbrytande av din provanställning.

Rätt att avbryta provanställning

En arbetsgivare har, som regel, rätt att närsomhelst avsluta en provanställning på grund av i stort sett vad som helst. Undantag gäller dock om ni har avtalat om något annat (6 § LAS).

Formalitetskrav vid avbrytandet

Arbetstagaren ska underrättas om avbrytandet minst två veckor före avbrytandet av provanställningen. Är arbetstagaren fackligt organiserad så ska arbetsgivaren i anslutning härtill varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör (31 § LAS).

Det innebär alltså att din arbetsgivares avbrytande av din provanställning av dig skett i viss mån felaktigt då du inte blivit underrättad om avbrytandet två veckor innan det skedde. Bortsett från detta så har inte arbetsgivaren agerat felaktigt; arbetsgivaren har rätt att avbryta din provanställning muntligt och utan att uppge skälen.

Sammanfattning

Din arbetsgivares agerande bör kunna likställas med avbrytande av din provanställning. Din arbetsgivare har som regel rätt att avbryta närsomhelst utan att uppge några skäl till avbrytandet. Men arbetsgivaren har agerat klandervärt då den inte uppfyllt ovan nämnda formalitetskrav.

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96515)