Uppsägning av projektanställning utan slutdatum

FRÅGA
Hej! Vad gäller vid en uppsägning av en projektanställning då inget datum för när projektet slutar är satt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsförhållandet finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Termen projektanställning finns ingenstans i lagen. Denna form av anställning är istället att likställa med en allmän visstidsanställning (5 § punkten 1 LAS). En sådan anställningsform är tillåten i högst två år (se 5 a § LAS). Detta innebär alltså att en allmän visstidsanställning som varat i mer än två år, övergår automatiskt till en tillsvidareanställning.

Notera att det inte finns något krav på att ett slutdatum måste anges i anställningsavtalet. Anställningens omfattning i tid kan istället framgå t.ex. genom hänvisning till arbetet. En sådan formulering kan vara att anställningen ´´ska upphöra när uppdraget är klart`` eller ´´när arbetet är slutfört``. Enligt 4 § andra stycket andra meningen LAS upphör anställningen således som huvudregel först då. Undantag råder om det, innan dess, uppkommer grund för avskedande (4 § tredje stycket LAS).

Även om slutdatumet är oklart, föreligger slutligen en skyldighet för arbetsgivaren att ge skriftligt besked om att anställningen kommer att upphöra, dvs. inte förlängas (15-16 §§ LAS). Detta ska göras minst en månad innan anställningstidens utgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1228)
2019-04-21 Kan jag sjukskriva mig under min uppsägningstid?
2019-04-19 Måste jag skriva på en formell uppsägning och kan jag gå innan min uppsägningstid är över?
2019-04-19 Avbryta provanställning i förväg
2019-04-17 Visstidsanställning som butiksbiträde utgår. Finns det någon uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (68021)