Uppsägning av projektanställning

FRÅGA
Hej!Jag har ingått ett muntligt avtal med min arbetsgivare som omfattar projektanställning.Då de av diverse svepskäl inte betalade ut min lön den 25e utan det tog en vecka att få ut denna så känner jag nu en osäkerhet att va kvar på detta företag. Mina frågor lyder: har jag några som helst skyldigheter att stanna kvar?Vad är min uppsägningstid, då jag inte fått ut ett skriftligt arbetsintyg, som omfattar befattningsbeskrivning, arbetstider, lön och period ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Om ni har kommit överens om att du ska åta dig en projektanställning bör detta innebära att du måste slutföra ditt pågående uppdrag. Enligt lagen finns det två huvudtyper av anställning, nämligen anställning på viss tid och anställning tills vidare. En projektanställning karakteriseras av att vara tidsbegränsad och är därmed en visstidsanställning.

Det är oklart vad ni har kommit överens om, men generellt finns ingen uppsägningstid för tidsbegränsade anställningar. Detta medför att arbetstagaren är förpliktigad att utföra de arbetsuppgifter inom den tiden då anställningen fortlöper. En uppsägningstid kan emellertid avtalas i anställningsavtal eller kollektivavtal (4 § 2 st. lag om anställningsskydd). Dessutom kan du och arbetsgivaren komma överens om att avsluta anställningen i förtid.

Det finns även en annan möjlighet för dig att lämna arbetet i förtid. Du beskriver att arbetsgivaren bland annat slarvat med att betala ut lönen i tid. En inte obetydlig försening av utbetalningen av lönen ses som en allvarlig överträdelse från arbetsgivarens sida. Det är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st.).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81769)