uppsägning av parkering, vad gäller?

2020-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Uppsägning av garageplatsJag hyr lägenhet och garageplats av en Brf har gjort så i 15 år. innan brf bildning av kvarteret.Jag fått en ryggmärgsskada och är rullstolsbunden. sen 3 år och legat på sjukhus långa perioder.Lägenheten och garage platsen har stått tom till stor del. P g a att Föreningen vägrat låta kommuneninstallera trapphiss. De har förvägrat mig rätten att självständigt kunna komma in i lägenheten.Nu vill de säga upp garageplatsen och ge den till annan medlem i föreningen, detta med 3 mån uppsägningstid.Är detta rätt?Jag har betalat i tid i 15 år jag har bott där längre än föreningen. mitt kontrakt är med den gamla fastighetsägaren.
SVAR

Hejsan!

Din fråga är om de får säga upp garageplatsen med 3 månaders uppsägningstid.

Aktuell lagstiftning: jordabalken.

Parkeringsplats inomhus eller utomhus?
Det är olika regler beroende på om parkeringsplatsen är utomhus eller inomhus, eftersom jag inte fick info om det så kommer jag redovisa för både.

Utomhusparkering
Om det är en parkering utomhus så regleras det som ett lägenhetsarrende enligt jordabalken 8 kap. 8 kap 2§ föreskriver att avtal som strider mot lagen är ogiltiga. Det betyder att du som arrendator kan välja mellan uppsägningstiden som står i lagen eller det som står i avtalet.

Ett lägenhetsarrende kan ingås på bestämd tid, tills vidare eller på livstid. Tiden för vilken arrendeavtalet ingåtts är avgörande för hur och när ett lägenhetsarrende kan sägas upp. Är arrendetiden inte avtalad och det därför gäller tillsvidare så är uppsägningstiden på 6 månader enligt 8 kap 5§.

I det fall avtalet gäller på bestämd tid, till ett visst bestämt slutdatum, är huvudregeln att avtalet inte går att säga upp innan detta angivna slutdatum. Avtalet kan dock förverkas och sägas upp i förtid om någon av förverkandegrunderna som finns angivna i 8 kap. 23 § JB är uppfyllda. Det kan exempelvis vara fall då arrendatorn vanvårdar arrendestället och inte rättar sig efter tillsägelse, 8 kap. 23 § 2 p. JB. Med vanvård menas normalt att platsen inte är i samma skick som när man tillträdde. Avtalet blir däremot inte förverkat om vanvården i fråga är av ringa betydelse, 8 kap. 23 § 2 st. JB.

Sammanfattningsvis, om det är en utomhusparkering, så har du rätt till 6 månaders uppsägningstid enligt lagen om avtalet gäller tillsvidare. Gäller det i bestämd tid så har de inte rätt att säga upp alls. Uppsägningen msåte ske skriftligen.

Inomhusparkering
Om parkeringen är inomhus, som t.ex ett garage, så gäller andra regler enligt 12 kap. Det är samma regler här, du får välja mellan lagen eller vad som är avtalat, se 12 kap 1§ 5 st. Hyresavtal som gäller för obestämd tid eller avtal som har fortgått i mer än 9 månader har en uppsägningstid på 9 månader när det gäller lokaler enligt 12 kap 4§ 1st 2 punkt och 2st 5 punkt. Garageplats inomhus anses som lokal, se 12 kap 1§ 3st.

Om det är en inomhusparkering så är uppsägningstiden på 9 månader. Uppsägningen måste ske skriftligen.

Vad kan du göra?
Om det är en parkering inomhus så har du visst skydd enligt 12 kap 56-60§§ om inte ni har avtalet om något annat efter 9 månaders hyrestid. Har ni avtalet efter 9 månaders hyrestid så måste det ha godkännande från hyresnämnden. Om hyresvärden har sagt upp parkeringen har du rätt till ersättning enligt 12 kap 58b. Du har rätt till ett belopp som omfattar en årshyra.

Är parkeringsplatsen en del av bostadsrättsupplåtelsen?
Om parkeringsrätten följer med bostadsrättsupplåtelsen så har de ingen rätt att säga upp parkeringen alls om ni inte kommer överens om det. Det krävs att du vanvårdar platsen så att uppsägningen av bostadsrätten är befogad vilket det inte är i detta fall.

Sammanfattning
Om det är en utomhusparkering så har du rätt till 6 månaders uppsägningstid. Är det en inomhusparkering så har du rätt till 9 månaders uppsägningstid och även rätt till ett belopp som omfattar en årshyra. Är parkeringen en rätt som följer med bostadsrättsupplåtelsen så har de inte rätt till uppsägning alls.

Jag rekommenderar att du begär dessa rättigheter beroende på vad för parkering det är och hänvisar till lagrummen. Om de inte godkänner så borde du ta det till hyresnämnden. Vill du ha hjälp med detta så kan du höra av dig till oss. Har du följdfrågor så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1798)
2020-11-24 Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada
2020-11-21 Rätt till nedsättning av hyran eller skadestånd på grund av renovering kring hyreslokal
2020-11-19 Kan en son ta över sin mammas hyresrätt?
2020-11-19 Regler kring byte av hyresrätt

Alla besvarade frågor (86427)