Uppsägning av hyresrätt i samband med köp av bostadsrätt

2020-06-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Får jag behålla min hyresrätt vid köp av en bostadsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan om uppsägning av hyreskontrakt i förtid regleras i Jordabalken 12 kap. 42 § denna paragraf anger ingen generell rättighet för hyresvärden att säga upp en på grund av att man skaffat sig en bostadsrätt. Likväl anger punkt 11 i paragrafen att hyresvärden har rätt att förklara hyresrätten förverkad "om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs". Om hyresvärden är kommunal finns skäl att tro att ett evetuellt avtalsvillkor om att man måste ha sin huvudsakliga dygnsvila i lägenheten för kontraktets fortgående skulle anses vara av "synnerlig vikt" eftersom kommunen oftast tillhandahåller hyresrätter av sociala skäl och av intresset att folk ska kunna hitta en bostad. Kolla därför närmare i ditt hyreskontrakt är därför mitt råd. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?