Uppsägning av hyreskontrakt över e-mail uppfyller kravet på skriftlighet

2019-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag som hyresvärd har sagt upp en hyresgäst över e-mail, är detta en giltig uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppsägning måste enligt lag vara skriftlig (12 kap 8 § jordabalken). Att skicka en uppsägning över e-mail uppfyller kravet på att uppsägningen måste vara skriftlig. Förutom att uppsägningen måste vara skriftlig måste den också delges den andra parten. Har man skickat uppsägningen via e-mail kan det här uppkomma bevissvårigheter huruvida hyresgästen har tagit del av uppsägningen. Sammanfattningsvis finns det alltså inte några hinder att skicka en uppsägning via e-mail och den är giltig, men bevissvårigheter kan uppkomma om huruvida motparten har delgivits uppsägningen. Får man ett svar/bekräftelse på att hyresgästen har läst/mottagit uppsägningen finns det alltså inga problem och uppsägningen är giltig (Svea hovrätts beslut 2006-06-30 i mål nr ÖH 7877-05).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1522)
2020-01-20 Får min hyresvärd gå in i min lägenhet utan att fråga mig?
2020-01-18 Kan min hyresrätt sägas upp för att jag saknar behov av den?
2020-01-15 Besittningsskydd vid uppsägning
2020-01-04 Skäligt hyresavdrag vid renovering

Alla besvarade frågor (76456)