Uppsägning av hyresavtal via Messenger

2021-08-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vi hyr ett radhus i andra hand. (Personen vi hyr av, äger alltså sitt radhus).Vi har skrivit kontrakt med uppsägningstid på 3 månader.För ca 3 veckor sedan skrev han på Messenger till oss att han säger upp oss som hyresgäster samt sista datumet vi ska vara ute. Är det ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning av hyresavtal finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) [JB].

Som huvudregel ska ett hyresavtal som varat längre än 3 månader, sägas upp skriftligen. Om hyresavtalet däremot har varat i mindre än 3 månader, förekommer det ingen formkrav för uppsägningen. (12 kap. 8 § JB).

Vidare krävs det även att det framgår en tydlig viljeförklaring i meddelandet. Detta innebär att det ska framgå tydligt av meddelandet att hyresvärden vill säga upp avtalet. Hyresvärden måste även ange ett datum för när uppsägningen ska ske. (12 kap. 8 § 2 st. JB).

Som det framgår har din hyresvärd angett datum för uppsägningen och det framgår en tydlig viljeförklaring. Därefter blir det fråga om huruvida ett meddelande på Messenger kan tolkas som en skriftlig uppsägning. Av praxis framgår det att digitala meddelanden anses uppfylla det skriftliga formkravet.

Sammanfattningsvis anses ett meddelande på Messenger ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2081)
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo

Alla besvarade frågor (96505)