Uppsägning av hyresavtal via Messenger

Hej, vi hyr ett radhus i andra hand. (Personen vi hyr av, äger alltså sitt radhus).

Vi har skrivit kontrakt med uppsägningstid på 3 månader.

För ca 3 veckor sedan skrev han på Messenger till oss att han säger upp oss som hyresgäster samt sista datumet vi ska vara ute.

Är det ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning av hyresavtal finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994) [JB].

Som huvudregel ska ett hyresavtal som varat längre än 3 månader, sägas upp skriftligen. Om hyresavtalet däremot har varat i mindre än 3 månader, förekommer det ingen formkrav för uppsägningen. (12 kap. 8 § JB).

Vidare krävs det även att det framgår en tydlig viljeförklaring i meddelandet. Detta innebär att det ska framgå tydligt av meddelandet att hyresvärden vill säga upp avtalet. Hyresvärden måste även ange ett datum för när uppsägningen ska ske. (12 kap. 8 § 2 st. JB).

Som det framgår har din hyresvärd angett datum för uppsägningen och det framgår en tydlig viljeförklaring. Därefter blir det fråga om huruvida ett meddelande på Messenger kan tolkas som en skriftlig uppsägning. Av praxis framgår det att digitala meddelanden anses uppfylla det skriftliga formkravet.

Sammanfattningsvis anses ett meddelande på Messenger ett giltigt sätt att säga upp ett avtal på.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000