Uppsägning av hyresavtal på obestämd tid

Hej, jag hyr ut en del av två i mitt parhus kontraktet skrevs för ca 4 månader sedan. Våran situation har ändrats och vi ska bo särbo ett tag har vi tänkt och att dela detta hus och bo var för sig blir bäst för barnet känner vi. Är det möjligt att säga upp hyresgästen? De har bott här i ca 3 månader.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta om du kan säga upp ett hyresavtal på grund av att du själv har behov av bostaden.

Uppsägning av hyresavtal på obestämd tid

Hyresavtal kan gälla på bestämd eller obestämd tid. Av din fråga framstår det som om att ni inte har avtalat om någon hyrestid. Därav kommer jag förklara vad som gäller när hyresavtal träffas på obestämd tid och gäller tillsvidare.

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kapitlet 3 § 1 stycket Jordabalken (1970:994) (JB). Ett hyresavtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, 12 kapitlet 4 § p. 1 JB. För att förtydliga så innebär det om du säger upp hyresavtalet den 9 november 2020 kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 28 februari 2021. Dessa regler är minimiregler och det går inte att avtal om sämre villkor till nackdel för hyresgästen.

Uppsägning ska vara skriftlig

Enligt 12 kapitlet 8 § 1–3 stycket JB ska en uppsägning från hyresvärden (du) vara skriftlig om hyresförhållandet varat i längre än tre månader i följd vid den tidpunkten uppsägningen sker. I den skriftliga uppsägningen bör du även ange orsaken till att avtalet ska upphöra att gälla. Det bästa sättet är om du personligen ser till så hyresgästen får handlingen direkt i handen.

Hyresgästens besittningsskydd

En hyresgäst har som utgångspunkt ett direkt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen har rätt att kräva förlängning av avtalet. Det som skulle kunna bli aktuellt här är om din hyresgäst är att räknas som en inneboende. Enligt 12 kapitlet 45 § JB har någon som räknas som en inneboende inte något besittningsskydd. Det framgår för lite information i frågan för att kunna avgöra om din hyresgäst är att ses som en inneboende eller inte.

Om hyresgästen inte är att räkna som en inneboende blir det aktuellt att kontrollera om det föreligger någon besittningsbrytande grund enligt 12 kapitlet. 46 § JB. Utifrån den informationen jag fått är punkt 6 i paragrafen möjligen tillämplig på ditt fall. Där framgår att om avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och uthyrningen inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet samt att upplåtaren (du) har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta så föreligger en besittningsbrytande grund. Att ni ska testa vara särbos bör vara ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att din hyresgäst skäligen bör flytta. En besittningsbrytande grund verkar föreligga utifrån den information jag fått vilket innebär att din hyresgäst inte har rätt att kräva förlängning av avtalet utan hyresavtalet ska upphöra att gälla när uppsägningstiden löpt ut.

Mitt råd till dig

Du bör snarast upprätta en skriftlig uppsägning med orsaken till uppsägningen och ge den personligen till din hyresgäst. Om din hyresgäst inte bestrider uppsägningen har hyresgästen i alla fall rätt att bo kvar till 28 februari 2021 om du hinner delge den skriftliga uppsägningen innan 30 november 2020.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HamnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”