Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

2019-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Jag hyr ett hus av en privatperson där vi skrev kontrakt på att hyrestiden skulle vara fram till 30/6-2022. Min fråga är nu. Kan jag trots ett hyresavtal på denna bestämda tid redan nu säga upp bostaden? Är det isåfall 3 månaders uppsägning som gäller eller när ska jag säga upp huset av denna privatpersonen för att få flytta 1/2-2020?Kan han säga upp mig innan denna hyrestid löpt ut?Tack på förhand! Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Vilken lag som gäller i ditt fall beror på på förhållandena vid uthyrningen. Om det är första gången din hyresvärd hyr ut den egna bostaden så gäller lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Om det inte är första gången som din hyresvärd hyr ut bostaden så gäller istället den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Om hyresvärden däremot hyr ut flera rum eller flera bostäder så gäller endast lag om uthyrning av egen bostad på den första uthyrningen, och på de andra uthyrningarna så gäller istället hyreslagen. Eftersom svaret på din fråga varierar lite beroende på vilken lag som gäller så ska jag först svara utifrån lagen om uthyrning av egen bostad och därefter hyreslagen.

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Huvudregeln är att ett hyresavtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Dock finns det möjlighet för dig att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla innan den avtalade tidpunkten. Uppsägningstiden är i sådant fall en månad.

Även din hyresvärd får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta innebär tre månaders uppsägningstid för hyresvärden, så länge ni inte avtalat om en längre uppsägningstid (3 § lag om uthyrning av egen bostad).

Hyreslagen

Även i hyreslagen får du som hyresgäst alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla, under förutsättningen att avtalet gäller en bostadshyra. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats (12 kap. 5 § 1 stycke JB).

Huvudregeln är att du som hyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtalet även om din hyresvärd skulle vilja säga upp det, s.k. besittningsskydd. Din rätt till förlängning till hyresavtalet gäller med vissa undantag som framgår av 12 kap. 46 § JB samt så länge din hyresvärd inte kan hävda att en s.k. besittningsbrytande grund föreligger som gör att din rätt till förlängning av hyresavtalet faller bort (12 kap. 47 § JB).

Slutsats

Eftersom uppsägningstiden är mellan en till tre månader, beroende på vilken lag som gäller, skulle jag uppmana dig att höra av dig till hyresvärden för att säga upp hyresavtalet relativt snart om din önskan är att få flytta den 1 februari 2020.

Vidare kan din hyresvärd säga upp dig innan den avtalade tidpunkten. Hans möjligheter för att göra det är svårare om hyreslagen är tillämplig eftersom du i sådant fall innehar besittningsskydd som innebär att han enbart kan säga upp ditt hyresavtal under särskilda förutsättningar. Annars är uppsägningstiden tre månader, om din hyresvärd säger upp sig med stöd i lag om uthyrning av egen bostad.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80667)