Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

Hej, är mitt hyreskontrakt bindande?

Hyr en studentlägenhet som inte uppfyller mina förväntningar och vill nu flytta. Har pratat med hyresvärden och hen säger att kontraktet är bindande fram till juni. I kontraktet nämns endast hyrestiden, men inget om uppsägning och heller inget om att det ska vara bindande fram till det angivna datumet.

Vad gäller?

Mvh,

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om uthyrning av bostadslägenheter finns i Jordabalken (JB) kap. 12, vilket du hittar här.

I JB 12 kap. 3 § sägs att ett hyresavtal kan ingås på bestämd tid, vilket det verkar vara i ditt fall då din hyresvärd säger att det är bindande fram till juni. I JB 12 kap. 5 § stadgas däremot att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Denna bestämmelse gäller för både för hyresavtal som löper på bestämd tid och för hyresavtal som löper på obestämd tid. Det spelar därmed ingen roll att din hyresvärd hävdar att kontraktet är bindande, du har ändå rätt till att säga upp avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Detta innebär att om du exempelvis väljer att säga upp hyresavtalet den 30 november upphör kontraktet den 1 mars.

Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens, alltså din, fördel kan hyresvärden inte heller hävda att ni har avtalat om att du inte skulle ha rätt att säga upp hyresavtalet, den rättigheten går inte att avtala bort.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000