Uppsägning av hyresavtal då inget avtalats

2016-10-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit på ett kontrakt för att få hyra en stuga privat från 1september 2016 till 30 april 2017. Utan att det står något om uppsägningstid i kontraktet.28september blev jag erbjuden ett förstahandskontrakt på en lägenhet som jag har tillgång till nu från 1 oktober. När det inte stått något om uppsägningstid i kontraktet. Har jag rätten att flytta ut då 1oktober utan att va skyldig att betala hyra i efterhand?? (Hon som jag hyr av har sagt att jag får betala hyra tills dom hittar någon ny som kan flytta in) Jag måste även betala mina hyror kontant till dom, utan att få någon avi.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni inte har avtalat om någon uppsägningstid gäller jordabalkens bestämmelser istället. Enligt 12 kap 4 § jordabalken måste du säga upp hyreskontraktet 3 månader i förväg, eftersom hyrestiden är längre än tre månader (se 2 stycket 3 punkten). Enligt 12 kap 5 § jordabalken har du som hyresgäst dessutom alltid en rätt säga upp hyreskontraktet vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Du behöver alltså inte behöva betala hyra tills de hittat någon annan som kan flytta in. Däremot kan du behöva betala och hyra i 3 månader till. Tänk bara på att säga upp kontraktet så fort som möjligt nu så att din uppsägningstid börjar löpa.

Tyvärr finns det inget krav på att hyresvärdar ska sända ut någon hyresavi till hyresgästerna. Detta gör de flesta ändå dock för att påminna, som en extra tjänst. Att betala kontant är också okej enligt lagen, betalningen är något parterna får avtala fritt med varandra om. Tänk bara på att du har rätt att få ett kvitto av din hyresvärd när du har betalat. Här ska det stå vem som har betalat, till vem och hur mycket samt din hyresvärds underskrift. Detta för att du ska kunna bevisa att och hur mycket du faktiskt betalat vid en eventuell tvist.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (859)
2021-01-22 ​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?
2021-01-20 Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?

Alla besvarade frågor (88342)