Uppsägning av bostadslägenhet

2015-09-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hur lång uppsägningstid gäller om privat hyresvärd säger upp hyresgäst ang. bostad. Hyresgästen har ej misskött sig eller något.Hyreskontraktet är på obestämd tid.
SVAR

Hej!

Ett hyresavtal på obestämd tid upphör inte av sig själv, någon av parterna måste, precis som du antyder, säga upp avtalet. Om ingen uppsägningstid är avtalad, precis som i ditt fall, är uppsägningstiden 3 månader (hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen), regeln som jag bygger mitt resonemang på återfinns i 12 kap 4 § Jordabalk (1970:994) (JB).

Rent principiellt räcker ovanstående stycke för att vara ett fullgott svar på din fråga, men jag vill ändå påpeka att vid uthyrning bostadslägenheter har hyresgästen s.k. direkt besittningsskydd. Detta innebär kort att bostadshyresgästen, som huvudregel, har rätt till förlängning av avtalet, även om hyresvärden sagt upp det. Denna regel motiveras av det principiella intresse som finns i att bostadshyresgäster ska kunna känna sig trygga och inte behöva oroa sig över sin boendesituation.

Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1674)
2020-06-30 Hyresrätt och ägande av villa samtidigt
2020-06-30 Granne som spelar trummor på kvällarna
2020-06-30 Störningar från grannar - skäl för nedsättning av hyran?
2020-06-30 Vad kan jag göra när en inneboende lämnat kvar sina saker?

Alla besvarade frågor (81677)