​Uppsägning av bostad.

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hyresvärden säger att jag måste flytta ut omgående,trots att jag är skriven på adressen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din hyresvärd kräver att du flyttar ut omgående och du undrar om detta är korrekt. Då det framgår väldigt lite information av din fråga får jag göra några antaganden, vilka gäller för de flesta fall, och hoppas på att detta stämmer in på din situation.

Huvudregeln är att ett hyreskontrakt gällande bostadslägenhet, som ingåtts på obestämd tid, kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från datumet för uppsägningen om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap 4 § första stycket p. 1 JB). Detta gäller oavsett hur lång tid hyresgästen har hunnit bo i lägenheten.

Det finns dock undantag gällande uppsägningstiden. En hyresrätt är förverkad och hyresvärden kan säga upp hyresavtalet direkt utan uppsägningstid om hyresgästen t.ex. dröjer med att betala hyran i mer än en vecka, utan tillstånd överlåter lägenheten till någon annan eller vanvårdar lägenheten (12 kap 42 § JB). Hyresvärden kan även säga upp ett hyresavtal omedelbart utan uppsägningstid om hyresgästen åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt denna paragraf, och rättelse inte vidtas utan dröjsmål efter tillsägelse (12 kap. 25 § andra stycket JB).

Ifall din situation inte faller in under några av undantagen kan din hyresvärd inte säga upp ditt kontrakt omgående, utan då gäller en uppsägningstid på 3 månader i enlighet med huvudregeln i (12 kap 4 § första stycket p. 1 JB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2081)
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo

Alla besvarade frågor (96506)