Uppsägning av arbetstagare under provanställning?

FRÅGA
Hej jag har 2 anställde där båda är prov anställda i 6 månader. men under denna tid så har det misskött sig och har absolut inte visat att det vill ha tjänsten. kan jag säga upp så att efter deras provanställningsperiod det inte förlängs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Lag om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om vad som gäller vid uppsägning av arbetstagare.

Provanställning är en viss typ av tidsbegränsad anställning som skiljer sig från andra tidsbegränsade anställningar eftersom provanställningen enligt huvudregel kan avslutas av både arbetstagare och arbetsgivaren när som helst under anställningstiden, utan uppsägningstid och utan att behöva ange några skäl för avbrytandet, 6 § 3 stycket LAS. Detta gäller dock inte om ni har avtalat om något annat. En provanställd saknar därför i regel anställningsskydd. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt 6 § LAS.

Detta innebär alltså att du som arbetsgivare har rätt att avbryta provanställningen i förväg eller innan den övergår i en tillsvidareanställning (fast anställning). Reglerna för hur en provanställning avbryts eller sägs upp, kan skilja sig beroende på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Finns inte kollektivavtal på arbetsplatsen, gäller istället LAS. Enligt LAS, ska en arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid eller avsluta provanställningen så att den inte övergår i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg, se 31 § LAS. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren även samtidigt som underrättelsen till arbetstagaren, varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, se 31 § LAS.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84259)