Uppsägning av arbetstagare

Hej. Jag har en familjemedlem som jobbar i arresten. Min partner kommer med största sannolikhet bli dömd för grovt narkotikabrott. Min familj hotar med att om jag fortsätter umgås med min partner efter avklarat straff kan min familjemedlem bli avskedad från sitt jobb eller tappa möjligheten att förbättras inom jobbet. Är detta sant? Kan en familjemedlem bli avskedad pga en annans kriminella bakgrund?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din familjemedlem är tillsvidareanställd och således gäller reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd (hädanefter LAS).

Vilka förutsättningar krävs?
I din fråga använder du termen avskedande vilket jag vill förtydliga har en annan betydelse i lagen än den du föreställer dig. Enligt LAS kan en arbetstagande antingen bli avskedad eller uppsagd. Jag redogör för bägge.

Uppsägning

Enligt 7 § LAS ska en uppsägning av en anställd vara sakligt grundad. Saklig grund delas därefter in i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Det innebär att en uppsägning kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. I detta fall gäller inte frågan huruvida uppsägning på grund av arbetsbrist utan mer aktuellt är den sakliga grunden personliga skäl. Exempel på personliga skäl kan vara ofrivillig misskötsel i form av sjukdom, samarbetsproblem eller bristande kompetens hos arbetstagaren. Alltså, måste din familjemedlems arbetsgivare utgå ifrån din familjemedlems personliga egenskaper.

Det går även att konstatera att vad som anses vara saklig grund finns inte definierat i någon lag samt att vid uppsägning på grund av saklig grund måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.

Men innan uppsägning blir aktuellt så har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS. Denna innebär att arbetsgivaren är skyldig att försöka hitta annat arbete hos sig för arbetstagaren innan uppsägning på saklig grund kan bli aktuellt.

Avskedande
Vidare finns möjligheten att bli avskedad enligt 18 § LAS. Förutsättningen för denna paragrafs tillämplighet är att arbetstagaren har haft avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som lett till att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden. Denna paragraf används inte ofta eftersom den kräver ett stort åsidosättande av arbetstagaren och är en omfattande åtgärd. Det går därför att säga att din familjemedlem inte kan bli avskedad på grund av en annan utomståendes agerande som inte är kopplat till din familjemedlems arbete.

Sammanfattning

Avskedande blir nog inte aktuellt i din familjemedlems fall eftersom det krävs ett grovt åsidosättande av åtaganden. Närmast ligger uppsägning.

En arbetstagare har ett starkt skydd från att på oriktiga grunder bli uppsagd sin arbetsgivare. Oavsett vad anledningen är för en uppsägning måste denna alltid grundas på arbetstagaren och dennes förmågor och inte någon annan. Det innebär att en uppsägning måste grundas på din familjemedlems egenskaper och förmågor och en bedömning ska göras utifrån denne. Det krävs således mer skäl än att din familjemedlem är besläktad med en tidigare dömd person för att dennes arbetsgivare ska kunna säga upp din familjemedlem.

Som jag ovan skrivit har din familjemedlem rätt till att omplaceras av dennes arbetsgivare innan uppsägning sker. Skulle din familjemedlems arbetsgivare ändå basera uppsägningen på annat än arbetstagaren och/eller ingen omplacerings har gjort så kan din familjemedlem föra talan i domstol angående en ogiltig uppsägning enligt 34-36 §§ LAS.

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”