Uppsägning av anställningsavtal innan tillträde

FRÅGA
Hej,Vilka möjligheter finns för en arbetsgivare att häva eller säga upp ett anställningsavtal undertecknat av båda parter men där arbetstagaren ännu inte tillträtt anställningen?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett anställningsavtal kan sägas upp på samma sätt innan liksom efter det att arbetstagaren har tillträtt tjänsten. Uppsägningstiden börjar löpa från och med den dag då uppsägning meddelas. Det är alltså möjligt att säga upp en arbetstagare så att denne inte ens hinner börja arbeta.

Uppsägning måste emellertid fortfarande ha sin utgångspunkt i sakliga grunder. Det kan vara på grund av personliga skäl som hänförs till arbetstagaren eller på grund av arbetsbrist. Notera att det ställs lika strikta krav på att uppsägningen är sakligt grundad innan liksom efter det att arbetstagaren har tillträtt tjänsten.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84563)